تبیان، دستیار زندگی
الا ای قائم نور خدایی که هستی منتظر، مولای مایی تو هستی در کجا از دیده پنهان ندانم من، نهانی و کجایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ای قائم نور خدایی

امام زمان (عج)

الا ای قـــائــم نـــور خــــدایــی
که هستی منتظر، مولای مایی
تو هستی در  کجا از دیده پنهان
نـدانــم مـن، نـهــانـی و کـجایی
شـده عـالـم پر از جور و شقاوت
بـرون آ ای هــمــای آشنــــایی
تویـی چون روی تابان محمد(ص)
جـبـیـن نــورانــی و هم دلنوایی
اگــر تـیــغـی بجنبانی تو از جای
هـمـــه عــالـــم بـگیرد پارسایی
گناه و ظلم و کینه گشته بسیار
تـو با عـدل و عــدالت ره گشایی
همــه ادیـان عالــم دیـده بر راه
نـبــاشد غــیـر راهــت ره بجایی
بیـا تـا نـظـم گیــرد چـرخ گردون
بــه غـیـر از تـو نـباشد رهنمایی
نجات هر دو عالم در ید تـوست
نـدانـم کـی تــوانــی رو نــمایی
تو هـم آن وارث پـیـغمــبــرانی
کـه بـر اهـل جـهان میر و ولایی

"جواد کهتری"

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.