تبیان، دستیار زندگی
شیعه گفت: چون معاویه با حضرت علی (ع) جنگ کرده است خداوند او را به دوزخ می برد و بر فرض محال که بخواهد او را به بهشت ببرد مردم نخواهند گذاشت! طرفدار معاویه با تعجب پرسید: مگر ممکن است چیزی را که خداوند بخواهد مردم نگذارند. شیعه گفت: بله همانطور که خدا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بحث بر سر معاویه

بهشت

یکی از طرفداران معاویه، با یک نفر شیعه در مورد معاویه گفتگو می کرد. طرفدار معاویه گفت: چون معاویه از اصحاب پیامبر (ص) است خدا او را به بهشت می برد!

شیعه گفت: چون معاویه با حضرت علی (ع) جنگ کرده است خداوند او را به دوزخ می برد و بر فرض محال که بخواهد او را به بهشت ببرد مردم نخواهند گذاشت!

طرفدار معاویه با تعجب پرسید: مگر ممکن است چیزی را که خداوند بخواهد مردم نگذارند.

شیعه گفت: بله همانطور که خدا می خواست علی (ع) خلیفه بعد از پیامبر شود ولی مردم نگذاشتند.

مرد نیم وجبی

مرد

موقعی که خواجه نصیرالدین طوسی می خواست رصدخانه مراغه را بسازد، غیاث الدین مسعود کاشانی منجم و ریاضی دان معروف آن عصر را از کاشان به مراغه احضار کرد. غیاث الدین مردی کوتاه قد بود، همین که هولاکوخان مغول او را دید در نظرش حقیر جلوه کرد و به خواجه نصیرالدین گفت: این مرد نیم وجبی کیست؟ خواجه نصیرالدین جواب داد: این مرد نیم وجبی کسی است که تمام آسمانها را وجب به وجب پیموده است.

ارسطو و حراف

فرار

یکی از شاگردان حراف، ارسطوی حکیم را گیر آورد و به قدری حرف زد که او را خسته کرد و در آخر گفت: استاد آیا از اینهمه حرافی بنده تعجب نمی کنی؟

ارسطو جواب داد: تعجب از خودم است که با داشتن دو پای برای فرار چرا دو گوشم را برای شنیدن حرفهای شما خسته می کنم.

شر شیطان

چوپان

دانشمندی به چوپانی رسید، گفت: چرا علم نیاموزی؟ چوپان جواب داد: جزئی از علم را آموخته ام. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ چوپان جواب داد آموخته ام تا پای در بهشت ننهم از مکر و شر شیطان ایمن نباشم. دانشمند گفت: احسن کل علم جز این نیست.

                                                                                                                            گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

آزمایش شاگرد

خلیفه نشدن بهلول

بهلول و طعام خلیفه

انوشیروان و معلم او

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.