تبیان، دستیار زندگی
همواره یكى از شیوه هاىمبارزه شیاطین با مكتب انبیاءاین بوده است كه سعى مى كردنداز طریق وارد كردن بدعتها و تحریفها در دین خدا و القاء شبهه ها دراندیشه پیروان انبیاء آنان رااز مسیر رسولان الهى منحرف سازند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجاهدان راه عقیده
شیخ فضل الله نوری

همواره يكى از شيوه هاىمبارزه شياطين با مكتب انبياءاين بوده است كه سعى مى كردنداز طريق وارد كردن بدعتها و تحريفها در دين خدا و القاء شبهه ها درانديشه پيروان انبياء آنان رااز مسير رسولان الهى منحرف سازند.

برای مطالعه قسمت قبل اینجا کلیک کنید

قرآن كريم در موارد متعدد با يادآورى اين شيوه و پيامدهاى آن به مسلمانان هشدار كامل داده است .

[وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون] : 13

[ گروهى از آنان كلام خدا را شنيدند سپس با آنكه محتواى سخن حق را دريافته بودند به تحريف آن پرداختند].

و درمقابل هواداران حق بوده اند كه با هشيارى در سنگر دفاع از مرزهاى عقيدتى از هجوم پيروان باطل جلوگيرى مى كرده اند كه دراين ميان ائمه هدى[ ع] بيش از همه سهيم اند.ازاينرو بخش مهمى از زندگى پر بارشان را جلسه هاى مناظره با ملحدان و مخالفان عقيدتى و پاسخ گوئى به شبهه هاى وارد براسلام 14 و يا تربيت شاگردانى همچون هشام بن الحكم ها و هشام بن سالم ها و مومن طاق ها و ... تشكيل مى داده است .

و دراين خصوص نقل شده است كه امام صادق( ع ) در جلسات مناظره و بحث شاگردان خود شركت مى جست و آنان را دراين زمينه تشويق مى نمود. 16 و گاه امام[ع] از شيوه مناطره هايى كه براى شاگردان خود رخ مى داد پرسش مى نمود. 17 و نسبت به هشام بن الحكم كه يك افسر نوجوان دراين صف مقدس دفاع از عقيده بود احترام ويژه اى ابراز مى داشت . اكنون اين مسئوليت مهم به حكم روايات بسيارى ازائمه هدى[ ع] به عهده عالمان دين گذاشته شده است .

و در جهت اعلان اين مسئوليت ويژه امام صادق[ ع] مى فرمايد:

عالمان پيرو ما مرزبانان و سنگردارانى هستند كه مراقب هجوم لشكر شيطان بر مرزهاى ايمانند و آنان رااز تلسط بر مستضعفان فكرى باز مى دارند. بدانيد!از پيروان ما كسانى كه براى چنين مهمى بپاخيزنداز مجاهدان روم ... هزار هزار مرتبه برترند. چرا كه اينان از عقائد پيروان ما دفاع مى كنند و آنان از جسم آنها.

اين روايت و روايات ديگرى همچون[ الفقهاء حصون الاسلام]... 20 مسئوليت حفاظت و پاسدارى دين را بر علماءاسلام نهاده است . هم چنانكه يك سرباز سلحشور از سنگر پاسدارى از مرزهاى خاكى اسلام در مقابل هجوم و يورش دشمن سدى آهنين ايجاد مى كند واجازه نفوذ به بيگانگاه نمى دهد دانشمندان دين نيز بايد اينچنين باشند و با هوشيارى و آگاهى كامل از دسيسه هاى دشمنان چون دژى محكم و پولادين مرزهاى ايمان واعتقادات اسلامى را حفظ نمايند. و تاريخ اسلام ازافتخارات عالمان و مرزبانان حقيقى اسلام انباشته است كه آثار گرانبهائى را در اين سنگر بر جاى گذاشته اند. .

نويسنده[ ريحانه الادب] در سبب تاليف الذريعه مى نويسد:

[علت تاليف الذريعه كار جرجى زيدان مورخ معروف بود.او بدون غرض و يا با غرض در كتاب مشهور خود[ تاريخ آداب اللغه العربيه] كه تاريخ ادبيات عرب است در 4 جلد درباره شيعه سخنى بدين مضمون گفت:[ شيعه طايفه اى بود كوچك و آثار قابل اعتنائى نداشت واكنون شيعه اى در دنيا وجود ندارد].اين شد كه شيخ آقا بزرگ و دو همرديف و دوست علمى اش سيد حسن صدر و شيخ محمد حسين كاشف الغطاء هم پيمان شدند تا هر يك در باب معرفى شيعه و فرهنگ غنى تشيع كارى را بر عهده گيرند و سخن اين نويسنده جاهل يا مغرض را به دهنش باز پس بكوبند. قرار شد علامه سيدحسن صدر درباره حركات علمى شيعه و نشاندادن سهم آنان در تاسيس و تكميل علوم اسلامى تحقيق كند. ثمره كاراو كتاب[ تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام] شد.اما علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء قرار شد كتاب[ تاريخ آداب اللغه العربيه] جرجى زيدان را نقد كند. و اشتباهات وى را باز گويد. واين كار را كرد و نقدى جامع و علمى بر هر چهار جلد كتاب جرجى زيدان نوشت و مطالب مشتبه را به اصول اصلى آنها بازگردانيد و مولف را به اشتباهات و خطاهايش حتى خطاهائى املائى متوجه كرد.اما شيخ آقا بزرگ از ميان اين سه يار علمى متعهد شد فهرستى براى تاليفات شيعه بنويسد كه ثمره كاراو  [ الذريعه] شد. 21

آرى اين نمونه اى است از صدها در تاريخ غنى و پربار و تلاش روحانيت متعهداسلام و آنچه انگيزه اين تلاشهاى ثمر بخش در روند پاسدارى از مرزهاى عقيدتى اسلام و مذهب شده است درسى است كه از روح تعاليم قرآن و سنت نشات گرفته

كه مسئوليت حفاظت از مكتب (تحريف و تاويل ...) را به عهده عالمان در دين قرار داده است . در رابطه با اين مسئوليت است كه امام صادق[ ع] از رسول خدا[ ص] نقل مى كند كه :

[يحمل هذاالدين فى كل قرن عدول ينفون عنه تاويل المبطلين و تحريف الغالين وانتحال الجاهلين]... 22 :

[ در هر برهه اى از زمان كسانى عادل بار مسئوليت اين دين را بر دوش كشيده و تاويل اهل باطل و تحريف افراط گرايان نادان رااز آن دور مى نمايند].

امروز كه نهضت اسلامى اوج گرفته و تمامى مكاتب الحادى را تحت الشعاع خويش قرار داده است پيروان مكتبهاى ديگر بيشترين تلاش خويش را مصروف وارد كردن انديشه هاى بيگانه مى نمايند و در تحريف حقائق اسلامى با بى اثر كردن و يا كم اثر نمودن اين حركت الهى مى كوشند. در مقابله با اين اهداف شوم بيگانگان و دين سازان و منحرفان مسئوليت حوزه هاى علميه و مرزبانان و عالمان اسلامى افزون مى گردد.


منبع:فصلنامه حوزه                                              تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان