تبیان، دستیار زندگی
تشـخیص این كه اسـترس یك مشـكل است، گامی حیاتی به ســوی كاهــش آن است. شـــما می توانید با پاسخ دادن به جملات زیر نزدیكترین گزینه به تجربه خود را علامت بزنید و تا حدودی به میزان استرس خود پی ببرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

1-

 آیا تصور می‌كنید كه‌ اطرافیان‌ ، شما را شخصی‌ بسیار مثبت‌ تلقی‌ می‌كنند؟

2-

 آیا دوست‌ دارید در یك‌ اتوبان‌ خلوت‌ با نهایت‌ سرعت‌ برانید؟

3-

در تصمیم ‌گیری‌ هایتان‌ تا چه‌ حد اعتماد به ‌نفس‌ دارید؟ آیا به‌ تصمیمی‌ كه‌ می‌ گیرید، اطمینان ‌دارید؟

4-

 اگر از شما بخواهند که در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه ( یا مدرسه ) برای همکلاسانتان سخنرانی کنید، تا چه حد احساس نگرانی می کنید؟

5-

 تاکنون چند بار در یك‌ جلسه‌ و نشست ‌اظهار تشكر كرده‌اید؟

6-

 در اجتماعات‌ و گردهمایی‌های‌ اجتماعی ‌، ترجیح‌ می‌دهید كه‌ چرخی‌ در اطراف‌ بزنید و با غریبه‌ها صحبت‌ كنید ، یا این که مایلید در كانون‌ دوستان‌ و آشنایان‌ خودتان‌ باقی‌ بمانید؟

7-

 آیا از تصور ملاقات‌ و دیدار با افراد سرشناس‌عصبی‌ می‌شوید؟

8-

 چند وقت‌ یك‌ بار در مورد سر و وضع ‌ظاهریتان‌ احساس‌ نگرانی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟

9-

 اگر به‌ شما پیشنهاد كنند كه‌ در مورد مسئله‌ای‌ كه‌ در موردش‌ اطلاعات‌ زیادی‌ دارید، با مؤسسه‌ ذیربط صحبتی‌ داشته‌ باشید، چه‌ احساسی ‌پیدا می‌كنید؟

10-

 معمولاً برای‌ پیروزی‌ و برنده‌ شدن‌ به‌ ورزش‌ می‌پردازید و یا صرفاً برای‌ تفریح‌ و سرگرمی‌؟

11-

 آیا تا به‌ حال‌ برای‌ شركت‌ در یك‌ مسابقه ‌اطلاعات‌ عمومی‌ فرم‌ پر كرده‌اید؟

12-

 آیا مایلید در هر فرصت‌ به‌ دست‌ آمده‌ ، گفتگویی‌ با افراد با نفوذ داشته‌ باشید؟

13-

 آیا به‌ قدرت‌ مثبت‌ اندیشی‌ معتقد هستید؟

14-

 آیا تا به‌ حال‌ برای‌ شركت‌ كردن‌ در یك ‌مباحثه‌ در مورد موضوع‌ روز با یك‌ ایستگاه‌ رادیویی‌ یا تلویزیونی‌ تماس‌ حاصل‌ كرده‌اید؟

15-

 تا به‌ حال‌ چند مرتبه‌ به‌ رئیس‌ تان‌ گفته‌اید كه‌ با شیوه‌ كاری‌ او موافق‌ نیستید؟

16-

 از این‌ كه‌ دیگران‌ شما را با لباس‌ های ‌نامناسب‌ مشاهده‌ كنند، تا چه‌ حد عصبی‌ می‌شوید؟

17-

 آیا شیرین‌ كاری‌ یا هنر نمایی‌ را بلد هستید كه‌ بتوانید آن‌ را در تجمعات‌ خانوادگی‌ انجام‌ دهید؟

18-

 زمانی‌ كه‌ بلیط بخت‌ آزمایی‌ می‌خرید و یا در یك‌ قرعه‌ كشی‌ شركت‌ می‌كنید، تا چه‌ حد به‌ برنده‌شدن‌ امیدوار هستید؟

19-

 فرض‌ كنید كه‌ در بحثی‌ با افراد مختلفی ‌درگیر شده‌اید كه‌ همگی‌ نقطه‌ نظراتی‌ كاملاً متفاوت‌ با عقاید شما دارند. اگر حتم‌ داشته‌ باشید كه‌ حق‌ با شماست‌، چه‌ واكنشی‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

20-

 آیا حاضرید، به‌ نفع‌ امور خیریه‌ دست‌ به‌ كارهای‌ خطرناك‌ بزنید؟

21 -

 فرض‌ كنید مدت‌ یك‌ ساعت‌ برای‌ خریدن‌ بلیط قطار در صف‌ ایستاده‌اید و زمانی‌ كه ‌مقابل‌ باجه‌ می‌رسید، متوجه‌ می‌شوید كه‌ متصدی، ‌شخصی‌ فوق‌ العاده‌ منفی‌ و فاقد حس‌ همكاری‌ است‌. چه‌ واكنشی‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

22-

 تاكنون چند بار در بحث‌ و مذاكره‌ای ‌مغلوب‌ شده‌اید؟

23-

 آیا از هم‌ صحبتی‌ با دیگران‌ خشنود می‌شوید؟

24-

 آیا به‌ نظر شما سفر با هواپیما نگران‌ كننده‌ است‌؟

25-

 اگر به‌ شما بگویند كه‌ قرار است‌ در محل‌ كارتان‌ تغییر و تحولات‌ و تجدید سازمانی‌ صورت‌ بگیرد، چه‌ احساسی‌ پیدا می‌كنید؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.