تبیان، دستیار زندگی
شاید تاكنون این سوال به نظرتان رسیده باشد كه اگردو عدسی در مقابل منبع نوری قرار گیرد چه اتفاقی برای تصویر نهایی می افتد و پرتوی خروجی از عدسی ها به چه صورت خواهد بود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیب عدسی‏

ترکیب عدسی

شاید تاكنون این سوال به نظرتان رسیده باشد كه اگردو عدسی در مقابل منبع نوری قرار گیرد چه اتفاقی برای تصویر نهایی می افتد و پرتوی خروجی از عدسی ها به چه صورت خواهد بود؟

به مدل سازی زیر توجه كنید در این مدل سازی یك عدسی همگرا و یك عدسی واگرا در مقابل منبع نوری قرار گرفته اند. لامپ را روشن كنید. (Light on)

به طور دائم روی عدسی ها تقه زده و آن ها را به وسیله موشواره جابه جا كنید. با دقت به پرتوهای خارج شده از هر عدسی توجه كنید؟

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

حال ترتیب عدسی ها را عوض كنید برای این منظور، روی concave - convex تقه بزنید و آزمایش فوق را تكرار كنید.

در مدل سازی زیر منبع نور نقطه ای در مقابل دو عدسی همگرا قرار گرفته است. منبع نور همیشه در كانون عدسی اول قرار دارد. پرتوی خروجی از عدسی اول چگونه است؟

پرتوی موازی به عدسی دوم می رسد. پرتوی خروجی از عدسی دوم چگونه است؟‌

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

شما می توانید با (Tilt angle ) موقعیت عمودی منبع نور را تغییر دهید و اثر آن را مشاهده كنید.

در ضمن شما می توانید فاصله كانونی دو عدسی را نیز با تغییر  (focal lenght ) تغییر دهید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی