تبیان، دستیار زندگی
اگر شئ گسترده در مقابل عدسی محدب قرار گیرد ، تصویر آن چگونه خواهد بود ؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر حقیقی " چشمه نور گسترده " توسط عدسی محدب

اگر شئ گسترده در مقابل عدسی قرار گیرد ، تصویر آن چگونه خواهد بود؟

به فیلم زیر توجه كنید.

جهت مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی شی (زرافه) در مقابل عدسی قرار گرفته است. این شی یك منبع نور گسترده می باشد آیا عدسی می تواند تصویر تشكیل دهد؟

فاصله زرافه تا عدسی را تغییر دهید. برای این منظور بر روی عدسی به طور دائم تقه نموده و با موشواره آن را جابه جا كنید. آیا اندازه تصویر تغییر می كند؟  شی در چه فواصل قرار گیردتا طول تصویر بزرگتر از شی است؟‌

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را باز کنید.

اگر بخشی از عدسی پوشیده شود، تصویر چه تغییری  می کند؟ به فیلم زیر توجه كنید.

جهت مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

درشكل زیر، یك چشمه نور گسترده یا به عبارت دیگر، یك شئ نوری كه برای سادگی فقط شامل شش نقطه است، در مقابل یك عدسی محدب قرار دارد. تصویر بالاترین نقطه قرمز رنگ كه نقطه قرمز دیگری است، در محل تلاقیپرتو های شكسته شده تشكیل شده است.

با روش مشابه، چگونگی تشكیل تصویر نقطه ای دیگر از شئ را مشاهده می كنید.

تصویر حقیقی  چشمه نور گسترده  توسط عدسی محدب

به همین ترتیب، تصویر سایر نقاط شئ به وجود می آید.

تصویر حقیقی  چشمه نور گسترده  توسط عدسی محدب

برای سادگی، حاصل مطالب فوق به صورت شكل مقابل خلاصه می شود.

تصویر حقیقی  چشمه نور گسترده  توسط عدسی محدب

در این شكل

- به جای شئ، فقط شكل یك پیكان

- به جای بی نهایت نقطه شئ، فقط یك نقطه آن

- به جای بی نهایت پرتو آن نقطه، فقط دو پرتو

ترسیم می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی