تبیان، دستیار زندگی
قوطی هایی که در ساختار آن ها مقادیر کمی آب موجود باشد تا زما نی که آب درون آن ها به جوش بیاید ، گرم می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوطی فرو پاشیده شده

قوطی فرو پاشیده شده

چرا یک قوطی پر شده با بخار آب با ورود در آب سرد از هم فرو می پاشد؟

قوطی فرو پاشیده شده

قوطی هایی که در ساختار آن ها مقادیر کمی آب موجود باشد تا زمانی که آب درون آن ها به جوش بیاید، گرم می شوند. بخار آب قوطی و هوای بیرون از قوطی، در بالای قوطی به هم بر خورد می کنند.

قوطی فرو پاشیده شده

زمانی که مطمئن شدیم که قوطی مورد نظر از بخار آب پر شده است، به سرعت آن را در یک ظرف حاوی آب و یخ فرو می بریم.

در این مرحله جریان بخار در ظرف آب و یخ، سرد خواهد شد و به مقادیر کمی از آب به شکل مایع تبدیل خواهد شد.

تبدیل و یا تراکم گاز (  که در این جا بخار آب مدنظر است ) به مایع را میعان می گویند.

بنابراین تراکم بخار به آب مایع یک محیط خلا را در درون قوطی فراهم می سازد. فشار جو بیرون از قوطی در حدود 760 میلی متر جیوه می باشد در حالی که فشار درون قوطی کمتر از آن است و به دنبال این اختلاف فشار قوطی از هم فرو می پاشد ( مچاله می شود ).

برای مشاهده فیلم این جا کلیک کنید.

تهیه و تنظیم: طیبه موسیوند

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان