تبیان، دستیار زندگی
در گرافیک های کامپیوتری، از مورفینگ، برای تغییر تدریجی تصویری به تصویر دیگر استفاده می شود. صورت اخمو را می توان به صورتی خندان تبدیل کرد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

حساب کنید:

در گرافیک های کامپیوتری، از مورفینگ، برای تغییر تدریجی تصویری به تصویر دیگر استفاده می شود. صورت اخمو را می توان به صورتی خندان تبدیل کرد. اگر مربع های سایه زده را تغییر دهیم با توجه به شکل زیر، هنگام تبدیل صوت اخمو به صورت خندان، چه مربع هایی در تصویر وسطی باید سایه زده شوند؟

راهنمایی:

فقط از اعداد 0 و 1 و 2 و 3 و 4 برای تعیین 5 درجه سایه مختلف استفاده کنید. نقطه میانی 0 و 4 چه سایه ای است؟

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

تصاویر و اصوات را می توان با استفاده از مجموعه ای از اعداد، دیجیتال یا رقمی کرد. تصاویر یا اصوات دیجیتالی را می توان به کمک اعمال حسابی، دست کاری نمود. جلوه های ویژه در فیلم ها، تصاویر کامپیوتری و اصوات ضبط شده روی سی دی ها، از این تکنیک استفاده می کنند.

پاسخ:

یکی از پاسخ های ممکن عبارت است از:

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

شروع کنید:

عدد مربوط به هر ناحیه از تصویر را در قسمت مربوط به خود بنویسید. به شبکه اعداد دقت کنید تا بتوانید اعداد مربوط به تصویر میانی را انتخاب نمایید.

راه حل:

اعداد مربوط به صورت های اخمو و خندان را در آن ها قرار دهید.

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

برای این که اعداد مناسبی برای خانه های تصویر وسطی پیدا کنیم، باید متوسط یا معدل اعداد را در خانه های مشابه صورت های اخمو و خندان حساب کنید. شبکه اعداد سمت راست، اعداد متناسب با شکل وسطی را نشان می دهد در حالی که شبکه اعداد سمت چپ، سایه های مربوط به آن را ارائه می کند.

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

اما در واقع برای ایجاد تصور تشکیل یک چهره خندان، از تعداد سایه های بیشتری و تعداد مراحل بیشتری باید استفاده شود.

تحقیق کنید:

- تعدادی کارت طراحی کنید به  طوری که تغییر تدریجی تصویر از اولین کارت تا کارت آخر به گونه ای باشد که تورق سریع کارت ها، احساس حرکت در تصویر ایجاد نماید.

- برای نمایش حروف A و B از یک شبکه یا صفحه شطرنجی استفاده کنید. اگر بخواهیم حرف A به حرف B تغییر یابد، تصویر میانی به چه شکلی باید باشد؟

- در اینترنت، سایت هایی را پیدا کنید که در آن ها تصویری به صورت تدریجی به تصویر دیگری تبدیل می شود.

- از معلم کامپیوتر یا هنر خود درباره نرم افزارهایی که امکان ایجاد تغییر تدریجی در تصاویر را فراهم می کنند، سوال نمایید.

مسائل اضافی:

 آیا می توانید صورت اخمو را به صورت خندان تبدیل کنید.

1- شبکه ای رسم کنید که مبین تغییر هفتاد درصدی چهره اخمو به چهره خندان باشد.

2- شهر الف درست در وسط راه بین شهر ب و ج و در همان جاده قرار دارد. بر روی تابلوی نشان دهنده فواصل، شهر ب در 200 کیلومتری و شهر الف در 155 کیلومتری واقع شده است. شهر ج در چند کیلومتری است؟

3- قایقی در مسیر بین جزایر الف و ب در حال حرکت است. جزیره الف در 1000 کیلو متری جنوب و 100 کیلو متری غرب شهر جدید واقع شده است. جزیره ب در 400 کیلومتری جنوب و 300 کیلو متری شرق شهر جدید قرار دارد. موقعیت قایق نسبت به جزیره الف چیست؟ چه موقع او 30 درصد مسیر خود را خواهد پیمود؟

فکر کنید:

- همان طور که در راه حل مسئله آغازین بدان اشاره شد، در عمل برای تغییر تدریجی تصاویر، از تعداد سایه ها ( یا رنگ ها ) و تعداد مراحل بیشتری استفاده می شود. اگر بخواهیم این تغییر تدریجی در ابتدا آهسته و در پایان سریع تر باشد چه باید کرد؟

- چگونه در ادارات پلیس، از تغییر تدریجی تصاویر برای شناسایی صورت مجرمان استفاده می شود؟

- بیشتر تصاویر کامپیوتری رنگی هستند نه درجات مختلف سیاه و سفید. چگونه می توانید به رنگ های مختلف، اعداد گوناگون نسبت دهید؟

آیا می دانید:

- تغییر تدریجی از یک موسیقی به موسیقی دیگر، سگوآ نام دارد.

- ابعاد یک صفحه نمایش کامپیوتری معمولی 800 در 600 خانه یا پیکسل است. در هر یک از این پانصد میلیون خانه، امکان نمایش هزاران رنگ و سایه مختلف وجود دارد.

- در تغییر تدریجی یک تصویر تمام صفحه،  هر مرحله کمتر از 1/0 ثانیه طول می کشد.

- در یک فیلم سینمایی معمولی، تماشاچیان 24 تصویر ( قاب ) مختلف را در یک ثانیه مشاهده می کنند.

- برای خلق فیلم " داستان اسباب بازی 2 " انیماتورهای استودیوی " پیک سار " حدود 4000 طرح فیلمنامه مصور را با دست رسم کردند. آن ها برای تهیه فریم ها، این طرح ها را داخل کامپیوتر بردند. سپس با تکیه بر نرم افزار های بخصوصی، قاب های میانی را با روش تغییر تدریجی تصویر ایجاد نمودند.

- در یکی از سبک های نقاشی به نام جرجس سورات ( 1891-1859 ) احتمالا بهترین هنرمند شناخته شده ای است که با این سبک کار می کند.

- مجله تایم در پاییز 1993 مقاله ای با عنوان " چهره جدید امریکا چگونه مهاجران اولین جامعه چند فرهنگی جهانی را تشکیل می دهند؟ " چاپ کرد. روی جلد این مجله، تصویر زنی بود که به صورت تدریجی دچار تغییرات نژادی و فرهنگی شده بود و در زیر آن نوشته شده بود " چهره جدید امریکا ".

پاسخ به مسائل اضافی:

1- برای خلق تصویری که تغییر هفتاد درصدی چهره اخمو به خندان باشد، باید 70 درصد تغییر اعداد را ایجاد کرد. مثلا عدد 4 در تصویر اخمو به عدد 2 در تصویر خندان تبدیل می شود. تفاضل این دو عدد 2 است و 70 درصد آن 2×7/0 یعنی 4/1 می باشد. چون 6/2 = 4/1-4 پس عدد مربوط به این خانه باید 3 ( یعنی نزدیک ترین تقریب 6/2 به یک عدد صحیح ) انتخاب گردد.

2- 110.

3- قایق باید در 180 کیلومتری شمال و 120 کیلومتری شرق جزیره الف واقع شده باشد.

مترجم: فروزان

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم: طیبه موسیوند