تبیان، دستیار زندگی
امروزه از محاصره اقتصادى و سیاسى و نظامى دشمن ترس و واهمه اى نیست . هراس و وحشت آن زمانى است كه دشمن ما را محاصره اعتقادى و ایدئولوژیك نموده و توان آن یابد كه این تلاش عظیم اسلامى را حركتى طائفه اى و موضعى قلمداد كند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حوزویان از یاد نبرند
جنگ نرم

امروزه از محاصره اقتصادى و سياسى و نظامى دشمن ترس و واهمه اى نيست . هراس و وحشت آن زمانى است كه دشمن ما را محاصره اعتقادى و ايدئولوژيك نموده و توان آن يابد كه اين تلاش عظيم اسلامى را حركتى طائفه اى و موضعى قلمداد كند.

سخن از عقايد يعنى بيان سنگين ترين و همگانى ترين بار رسالت انبياء.انبياءالاهى كه برانگيخته شدند در دعوت به سوى حق ازاصول يكسان در تبليغ رسالت، پيروى مى نمودند و نخستين سخن خود رااز دعوت به توحيد شروع 1 و با مطرح كردن توحيد شالوده نظام الاهى را پايه ريزى مى نمودند.

ازاينرو گسترش بعد عقيدتى بعثت هاى انبياء از حياتى ترين و مشكل ترين مسائل تاريخ مذهب بشمار مى آيد زيرا دورى از شناختن عقائد و تفسير صحيح آن موجب پيدايش و پيشرفت مكتبهاى كفر و شرك و نفاق شده است و در نهايت زمينه ساز اسارت انسان در بند حاكميت كفر زمان ! واين خود گوياى عمق حساسيت و سنگينى اين مسئوليت است .

واينك حوزه هاى علميه - بعنوان مهد تربيت و رشد علماء و دانشمندان متعهد و آگاه - حاملان اين بار سنگين و پرارج رسالتند. چرا كه بیان پر محتوا و عميق امام صادق[ ع[ :[ العلماء ورثه الانبياء]... 2 و گفتارهائى مشابه آن از پيامبراسلام[ ص] وائمه هدى[ ع] اين امر مهم را به عهده عالمان دين گذاشته و مسئوليت هدايت وارشاد انسانها را به عهده آنا واگذار نموده است .

على[ ع] مى فرمايد:

[مااخذالله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخد على اهل العلم ان يعلموا] 3

[خداونداز نادانان عهد و پيمان نگرفت كه ياد گيرند و بياموزند مگراينكه از دانايان عهد و پيمان گرفت كه آموزش دهند].

حساسيت زمان :

امروزه كه اسلام پس از چهارده قرن در چهره يك نظام الاهى و اداره كننده تمام ابعاد زندگى بشر مطرح شده و توانسته است همه معيارهاى مادى جهان را در هم ريزد دراين رابطه با سه گروه برخورد جدى دارد:

1-انسانهاى بيدار و به تنگ آمده از مكتبها وايسمهاى خودجوش و بى محتوا كه تشنه آب زلال حقيقتند و با شنيدن نداى حيات بخش اسلام كعبه آمال خود را در فضاى نورانى اين نواى آزادى بخش وانسان ساز مى بينند مهمترين خواسته آنان ازانقلاب اسلامى گسترش و تداوم روابط فرهنگى اسلامى است .

2- طيف عظيم ازانسانها كه تحتث تاثير شعارهاى ظاهر فريب مكتبها وايسمهاى الحادى قرار گرفته و مجذوب آنها شده اند. و يا به سنتهاى غلط پيشينيان واديان تحريف شده خو گرفته اند و بدين جهت را هرسيدن به حقايق از آنان سلب شده و روح حقيقت جويشان را سرپوشى از غبار جهل و بى خبرى فرا گرفته است كه بايد چون پيامبران به زدايش آن از انديشه ها وافكار پرداخت . 4

3- حزب شيطان ملاء مترفين مستكبرين و كسانى كه در طول تاريخ سدراه انبياء و پيامهاى روح بخش و حيات آفرين آنان بوده اند 5 .

اين شياطين و يارانشان با ضربه هائى كه امروزازاسلام خورده اندساكت و بيكار نخواهند نشست .اينان با تمامى امكاناتى كه درسطح جهان و مزدورانى كه در مناطق مختلف دارند در خاموش كردن و يا به انحراف كشاندن اين نداى توحيدى تلاش خواهند كرد. بى جهت نيست كه يكباره موج اسلام خواهى در كشورهاى به اصطلاح اسلامى برخواسته و مجريان فرمان استكبار جهان به يارى آخوندهاى دربارى مى خواهند به قوانين اسلام عمل كنند!

اكنون اگر حوزه ها علميه در معرفى اسلام حقيقتى سهل انگارى كرده و در راه انجام اين مسئوليت از خود سستى نشان دهند به يقين دشمنان سوگند خورده و ضربه ديده اسلام بيدار بوده و در پى فرصت روزشمارى مى كنند.

تصوير بارسنگين اين رسالت يادآور سخن امام على[ ع] است كه مى فرمايد:

[من نام عن عدوه نبته المكائد]: 6

آن كس كه از دشمن غافل شود دسيسه هاى وى او را بيدار كند.

امروزه از محاصره اقتصادى و سياسى و نظامى دشمن ترس و واهمه اى نيست . هراس و وحشت آن زمانى است كه دشمن ما را محاصره اعتقادى وايدئولوژيك نموده و توان آن يابد كه اين تلاش عظيم اسلامى را حركتى طائفه اى و موضعى قلمداد كند.

استاد شهيد[ مطهرى] براين نكته هشدارمان داده و مى گويد:

[ ...مااگر مكتب مستقل خودمان راارائه نكنيم حتى بااينكه رژيم را ساقط كرده ايم حتى بااين فرض كه استقلال سياسى واستقلال اقتصادى را بدست آوريم اگر به استقلال فرهنگى دست نيابيم شكست خواهيم خورد و نخواهيم توانست انقلاب را به ثمر برسانيم . ما بايد نشان بدهيم جهانبينى اسلامى نه با جهانبينى غرب منطبق است و نه با جهانبينى شرق و به هيچ كدامشان وابسته و محتاج نيست] .

با توجه به اين نكته حساس حربه قوى در مقابل هجوم همه جانبه دشمنان پرداختن به شناخت و معرفى اصول زيربنائى اسلام مى باشد كه در فرض موفقيت فطرتهاى پاك و وجدانهاى بيدار جهانيان پذيراى آن خواهند بود.

وانجام اين مهم از عهده علماء و حوزه هاى علميه بر مى آيد و سزاواراست كه در راستاى انجام اين مسئوليت مهم حوزه هاى علميه بيشترين همت خود را صرف امور ذيل بنمايند:

1 شناخت معارف اسلامى 2 حفاظت و نگاهبان از مرزهاى عقيدتى .

ادامه دارد...

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها

1. يا قوم اعبدواالله ما لكم من اله غيره... بعنوان سرآغاز دعوت پيامبران چون : نوح هود و ... در مواردى از قرآن تكرار شده است :اعراف .59 و 65 هود.61 مومنون .23.

2. كافى ج 23.1 بحار ج 922 و 151.

3. نهج البلاغه حكمت 478 صبحى صالح و فيض الاسلام حكمت 470.

5. قال الملاالذين الستكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين

امنوا من قريتنااو لتعودن فى ملتنا... گروهى از قوم شعيب كه از حكم خدا سركشى كردند به پيامبر خود گفتند: ما تو و پيروانت رااز شهر خويش بيرون مى كنيم مگر آنكه به كيش ما برگرديد اعراف .76 و 87 نوح .7 فرقان .21 هود .4 : .27.... ويثيروا لهم دفائن العقول ... تا پيامبران گنجينه هاى خردها را براى آنان برانگيزانند نهج البلاغه

صبحى صالح خطبه 1.43.

6. الحياه ج 1.185.