تبیان، دستیار زندگی
اگر باریكه ای از نور سفید به یك منشور بتابد ، نور شكسته شده به رنگ های رنگین كمان ، از قرمز تا بنفش تجزیه یا تفكیك می شود . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجزیه نور توسط منشور

شاید بارها شنیده باشید كه منشور می تواند نور سفید را تجزیه كند. در اینجا کلیک کنید و به فیلم  كه تجزیه نور را نشان می دهد توجه كنید.

اما چرا نور توسط منشور تجزیه می شود؟ آیا این پدیده ربطی به شكست  نور دارد؟

اگر باریكه ای از نور سفید به یك منشور بتابد، نور شكسته شده به رنگ های رنگین كمان، از قرمز تا بنفش تجزیه یا تفكیك می شود. دلیل این موضوع این است كه ضریب شكست مواد شفاف مختلف مانند شیشه، دقیقاً مقدار معینی نیست و تا حدی به رنگ نور و در واقع به طول موج امواج نور بستگی دارد.

به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی نور سفید به منشور تابیده شده است. اگر زاویه تابش را تغییر دهید چه تغییری در زاویه انحراف روی می دهد؟

اگر ضریب شكست منشور را تغییر دهید، آیا اثری روی انحراف پرتو دارد؟

برای مشاهده ی این مدل سازی اینجا کلیک کنید و فایل index را اجرا کنید.

هر چه طول موج كمتر باشد، نور بیشتر می شكند. یعنی نور بنفش، بیشتر از نور قرمز می شكند یا به عبارت دیگر، ضریب شكست ماده ای مانند شیشه، برای نور بنفش، بیشتر از نور قرمز است.

تجزیه نور توسط منشورتجزیه نور توسط منشور

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی