تبیان، دستیار زندگی
کتابخانه ملی مجازی کودکان در کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دوازدهم اردیبهشت با ۱۰۰۰ جلد کتاب راه اندازی می شود. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفته است به مرور کتاب های بیشتری به صورت آنلاین در اختیار کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرف
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین خبر کودک و نوجوان

کتابخانه مجازی کودک و نوجوان کتابخانه ملی راه اندازی می شود!

کتابخانه ملی مجازی کودکان در کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دوازدهم اردیبهشت با ۱۰۰۰ جلد کتاب  راه اندازی می شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفته است به مرور کتاب های بیشتری به صورت آنلاین در اختیار کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت. علی اکبر اشعری هم چنین به خبرگزاری مهر گفته که برای رعایت حقوق ناشران و مولفان، برای قرار دادن متن کامل هر کتاب در کتابخانه مجازی، از مولف اجازه گرفته می شود.

کتابخانه مجازی کودکان قرار است افزون بر تهران در استان هایی که مرکز اسناد و کتابخانه ملی نمایندگی دارد نیز راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، در کتابخانه ملی صدهزار کتاب کودک و نوجوان وجود دارد که پژوهشگران می توانند از آن ها استفاده کنند اما کودکان اجازه عضو شدن در کتابخانه ملی و استفاده از کتاب ها را ندارند.

به همین سبب راه اندازی کتابخانه مجازی ویژه کودکان و نوجوانان در این کتابخانه اهمیت دارد و می تواند بخشی از کتاب های کودک و نوجوان را در اختیار مخاطبان آن قرار دهد.

کتابخانه مجازی کودک و نوجوان سازمان اسناد و کتابخانه ملی را در این نشانی می توانید ببینید:

http://icnl.nlai.ir/?scn=home

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.