تبیان، دستیار زندگی
شما در سالهای قبل با منشور آشنا شده اید . همانطور كه می دانید منشور در دوربین ها ، پریسكوپ و وسایل دیگركاربرد دارد . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منشور

همان طور كه می دانید منشور در دوربین‌ها، پریسكوپ و وسایل دیگر كاربرد دارد. اما منشور چه اثری بر پرتوی نور دارد  و مسیر نور را چگونه تغییر می دهد؟

برای پاسخ این سؤال در اینجا  کلیک کرده و به  فیلم توجه كنید.

منشور

شكل مقابل یك منشور را نشان می دهد. در این شكل باریكه نور از یكی از سطوح منشور وارد آن می شود. پس از دو بار شكست، سر انجام نور از سطح دیگری منشور خارج می شود.

اما منشور چرا می تواند مسیر نور را تغییر دهد؟ و چگونه پدیده شكست نور به این موضوع مرتبط می باشد؟

آیا می توانید با توجه به مدل سازی پایین پاسخی برای این موضوع بیابید؟

برای درك بهتر این پدیده ، به شكل های زیر توجه نمایید. شكل (١) ، شكست نور را در ورود از هوا به یك قطعه شیشه نشان می دهد. همان گونه كه قبلا آموخته اید، هنگامی كه یك پرتو نور از محیط رقیق تر وارد محیط غلیظ تر می شود ، پس از شكست ، زاویه آن با خط عمود بر سطح كوچك تر می شود.

منشور

شكل (٢) ، همانند شكل (١) است ، با این تفاوت که مقداری چرخانده شده است . شكل های (٣) و (٤)  نشان می دهند كه قطعه شیشه ای مورد نظر، می تواند قسمتی از یك منشور شیشه ای باشد.

مشابه مراحل قبل ، شكل های (٥) تا (٨) ، رفتار پرتو نور را در هنگام خروج از سطح دیگر منشور تشریح می نمایند .

منشور

شكل (٥) ، شكست نور را در ورود از یك قطعه شیشه به هوا نشان می دهد . همان گونه كه قبلاً آموخته اید ، هنگامی كه یك پرتو نور از محیط غلیظ تر وارد محیط رقیق تر می شود، پس از شكست، زاویه آن با خط عمود بر سطح بزرگ تر می شود. شكل (٦) ، همان شكل (٥) است كه مقداری چرخانده شده است. شكل های (٧) و (٨) ، نشان می دهند كه قطعه شیشه ای مورد نظر ، می تواند قسمتی از یك منشور شیشه ای باشد.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه : محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی