تبیان، دستیار زندگی
بچه های گلم در این بازی شما باید به دو عکس نگاه کنید و قبل از تمام شدن زمان مورد نظر تفاوت بین آن ها را پیدا کنید.در هر عکس 7 چیز متفاوت دیده می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفاوت ها را پیدا کنید

بچه های گلم

در این بازی شما باید به دو عکس نگاه کنید و قبل از تمام شدن زمان مورد نظر تفاوت بین آن ها را پیدا کنید.در هر عکس 7  چیز متفاوت دیده می شود.

دانلود

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

خنثی کننده بمب

ای کیو سان=کچل دانا

برای زنده ماندن

رنگ آمیزی در رویا

فضایی های دلسوز

بیا خوشگلش کن

بچین و لذت ببر

حافظه وینی

داستان ماهی ها

دانی و طعمه هایش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.