تبیان، دستیار زندگی
با توجه به اینکه قطب‏های مشابه همدیگر را دفع و قطب‏های مخالف هم را جذب می‏کنند، اگر سیم‏پیچ‏ها با ترتیب خاصی فعال شوند، روتور در جهت خاصی خواهد چرخید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استپ موتور

استپ موتور

در این مقاله استپ موتور و مکانیزم کار آنرا به شما معرفی می‏کنیم. نحوه ساخت مدار برای راه‏اندازی استپ موتور نیز در مقاله دیگری آموزش داده خواهد شد.

استپ موتور

پیش از این شما را با موتورهای DC آشنا نمودیم. موتورهای DC به گونه‏ای طراحی شده‏اند که با اتصال برق به آنها با سرعت ثابتی شروع به چرخش می‏نمایند.

برخلاف موتورهای DC، استپ موتورها به صورت گسسته و پله‏ای حرکت می‏نمایند. با رسیدن هر پالس برق به استپ موتور، شافت آن تا زاویه مشخصی خواهد چرخید به این زاویه، زاویه استپ یا Stepping Angle گفته می‏شود.

در شکل زیر ساختمان یک استپ موتور با سیم‏پیچ دو رشته‏ای (Bifilar) و آهنربای دائمی نشان داده شده است.

استپ موتور

روتور که از جنس آهنربای دائمی می‏باشد 6 دندانه دارد که این دندانه‏ها به صورت قرینه بوده و یکی در میان قطب S و N می‏باشند. استاتور نیز چهار قطب دارد که در هر قطب پیچه‏ای وجود دارد. از مرکز هر یک از این پیچه‏ها خروجی  7 خارج می‏شوند. پیچه‏هابه نحوی به هم متصل‏اند که تنها 5 خروجی از موتور خارج می‏شود: A، B، C، D و V باورود جریان به پایه V و خروج آن از یکی از خروجی‏های A، B، C یا D پیچه‏های مربوطه آهنربا خواهند شد.

با توجه به شکل فوق، سیم‏پیچ‏های استاتور به نحوی پیچیده می‏شوند که:

* اگر جریان از B خارج شود، قطب 1 شمال و قطب 2 جنوب خواهد بود.

*  اگر جریان از A خارج شود، قطب 1 جنوب و قطب 2 شمال خواهد بود.

*  اگر جریان از C خارج شود، قطب 3 شمال و قطب 4 جنوب خواهد بود.

*  اگر جریان از D خارج شود، قطب 3 جنوب و قطب 4 جنوب خواهد بود.

با توجه به اینکه قطب‏های مشابه همدیگر را دفع و قطب‏های مخالف هم را جذب می‏کنند، اگر سیم‏پیچ‏ها با ترتیب خاصی فعال شوند، روتور در جهت خاصی خواهد چرخید. شکل زیر نشان می‏دهد که اگر پیچه‏ها با ترتیب نشانداده شده در جدول فعال گردند، روتور در جهت عقربه‏های ساعت (CW) خواهد چرخید.

استپ موتوراستپ موتور
استپ موتوراستپ موتور
سیم Dسیم Cسیم Bسیم A
قطعقطعوصلقطعحالت 1
قطعوصلقطعقطعحالت 2
قطعقطعقطعوصلحالت 3
وصلقطعقطعقطعحالت 4

با توجه به شکل فوق زاویه استپ موتور 30 درجه می‏باشد یعنی برای یک دور چرخش شافت موتور، به 12 استپ نیاز خواهیم داشت. با اضافه کردن تعداد دندانه‏های روتورو تعداد سیم‏پیچ‏های استاتور می‏توان زاویه استپ را تا حد زیادی کاهش دارد (حدود 108 درجه)

برای تهیه استپ موتور باید به خیابان جمهوری، اطراف پل حافظ مراجعه نمایید. کروکی این محل را در شکل زیر مشاهده می‏نمایید.

استپ موتور

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه کننده: پوریا میرعشقی

تنظیم: سمیرا بادامستانی