تبیان، دستیار زندگی
وقتی نور خورشید از پنجره های یك سالن بزرگ و تاریك وارد می شود مسیر نور چگونه است؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باریكه و پرتو نور‏

باریكه و پرتو نور‏

وقتی نور خورشید از پنجره‏ های یك سالن بزرگ و تاریك وارد می‏شود مسیر نور چگونه است؟ ‏

وقتی  نور خورشید از لابه‏ لای ابرها عبور می‏كند چه منظره‏ای حاصل می‏شود؟

این امر نشان دهنده چه ویژگی از نور است؟

باریكه و پرتو نور‏

وقتی كه نور از یك شكاف یا یك روزنه ‏می گذرد ، باریكه نور بوجود می آید . هر چه ‏این شكاف باریكتر یا روزنه كوچكتر باشد ، ‏پهنای باریكه نور كمتر می شود .‏

در شكل زیر ، روی یك قطعه كاغذ ‏مقوا یك شكاف باریك ایجاد شده است . با قرار ‏دادن آن در مقابل یك لامپ روشن ، یك باریكه ‏نور بوجود می آید .‏

هنگامی كه پهنای باریكه نور ، بسیار بسیار كم باشد ، آن را پرتو نور یا شعاع نور می نامیم .‏

باریكه و پرتو نور‏باریكه و پرتو نور‏
هنگامی كه پهنای باریكه نور ، بسیار بسیار كم باشد ، آن را پرتو نور یا شعاع نور می نامیم .

مدل سازی  زیر نشان می دهد كه هرچه ‏پهنای شكاف كمتر و فاصله آن از چشمه نور ‏بیشتر باشد ،  باریكه نور بوجود آمده ‏موازی تر خواهند بود .‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان-تهیه: محسنی

تنظیم : سمیرا بادامستانی