سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
تغییرات قوانین فوتبال به تایید و تصویب برد بین المللی فوتبال رسید به گزارش ایسنا، بر طبق بخشنامه‌ی شماره 968 بیست و هفت اردیبهشت سال 84 ( 17 می 2005) فیفا ،تغییرات قوانین بازی فوتبال در سال 2005 كه به تایید و تصویب بُرد بین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین جدید درفوتبال

تغییرات قوانین فوتبال به تایید و تصویب برد بین المللی فوتبال رسید


به گزارش ایسنا، بر طبق بخشنامه‌ی شماره 968 بیست و هفت اردیبهشت سال 84 ( 17 می 2005) فیفا ،تغییرات قوانین بازی فوتبال در سال 2005 كه به تایید و تصویب بُرد بین المللی فوتبال رسیده به شرح زیر است:

1 ـ در قانون سوم : تعداد بازیكنان

متن جدید :

در مسابقات غیر رسمی ( دوستانه ) رده A ملی حداكثر هر تیم مجازاست كه از 6 تعویض استفاده كند.

در سایر مسابقات غیررسمی (دوستانه) می توان از تعداد بیشتر تعویض استفاده كرد بشرط آنكه :

* هر دو تیم در مورد تعداد بیشتر تعویض ها به توافق برسند.

* داور را قبل از شروع بازی از تعداد تعویض ها آگاه كنند.

اگر داور را قبل از آغاز بازی مطلع نكنند یا تیمها در مورد تعداد تعویض ها به توافق نرسند اجازه ندارند بیش از 6 تعویض انجام دهند .

دلیل :

این تغییر متن قبلی را واضح تر می كند .

تخلفات / جرایم

( راجع به ورود بدون اجازه بازیكن جانشین به زمین بازی)

بند 3 متن قبلی : ( ملغی شده )

* بازی با دراپ بال از محل توپ زمانی كه بازی متوقف شده مجدداً آغاز می شود.

متن جدید قانون

* بازی با یك ضربه آزاد غیر مستقیم از محل توپ زمانی كه بازی متوقف شده مجدداً شروع می شود .

دلیل :

تخلف بازیكنی كه بدون اجازه داور وارد زمین بازی شده باید تخلف تیمی در نظر گرفته شود و متخلف را با یك ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه كرد.

قانون 5 = داور

تصمیمات داور

متن قدیم : ( ملغی شده )

داور فقط ممكن است تصمیمات گرفته شده را موقعی تغییر دهد كه تصمیم او اشتباه باشد و یا به توصیه كمك داور قبل از شروع مجدد بازی عمل كند.

متن جدید :

داور فقط موقعی ممكن است تصمیم اشتباه خود را عوض كند و یا به توصیه كمك داور عمل كند كه بازی مجدداً شروع نشده باشد یا بازی خاتمه نیافته باشد .

دلیل :

متن قبلی باید واضح تر می شد چونكه در فرانسه وقتی داور علامت كمك داور خود را دید كه بازی را تمام كرده بود .

قانون 11 آفساید

تصمیم جدید اول برد بین المللی

برای شناسایی وضعیت آفساید . ( نزدیك تر به خط دروازه حریف ) معنایش آن است كه هر قسمت از سر ، بدن یا پا نزدیك تر به خط دروازه حریف از هر دوی توپ و مدافع ماقبل آخر حریف باشد. دستها شامل این تعریف نمی شود .

دلیل :

فوتبال با سر ، بدن و پا بازی می شود . اگر این قسمت ها به خط دروازه حریف نزدیك تر باشند یك عامل آوانتاژ بالقوه وجود دارد . آوانتاژی برای كسب كردن وجود ندارد اگر كه فقط دست های حریف جلو تر باشد .

تصمیم جدید دوم برد بین المللی

شاخصه های شناسایی شركت در بازی فعال بشرح زیر است:

* مداخله در بازی معنایش بازی كردن یا لمس كردن توپی است كه توسط بازیكن همدسته اش لمس شده باشد .

*مداخله بر روی بازیكن حریف معنایش جلوگیری كردن از بازی بازیكن حریف كه قادر است با توپ بازی كند بوسیله سد كردن واضح خط دید بازیكن حریف یا تكان دادن دست یا حركتی كه به عقیده داور باعث فریب و گیج كردن حریف گردد .

* كسب منفعت با بودن در آن وضعیت معنایش بازی كردن با توپی است كه بعد از برخورد با تیر های افقی و عمودی دروازه حریف و زمانیكه در وضعیت آفساید بوده بطرف او برگشت خورده است.

دلیل :

این توضیح برای اشكالاتی كه در 2 فصل قبلی آزمایش شده بود تصویب شده و شرح ویژه آن بوسیله جلسه كاری برد بین المللی در سپتامبر صورت گرفت .

این تصمیم برد بین المللی شامل به رسمیت شناختن كتاب قوانین بازی فوتبال بود .

قانون 12 خطا ها و رفتار ناشایست

جرایم انضباطی

(راجع به اختیارات داور)

متن قبلی ( ملغی شده )

فقط به بازیكن یا جانشین یا بازیكن تعویض شده ممكن است كارت زرد یا قرمز نشان داده شود .

متن جدید

فقط به بازیكن یا جانشین یا بازیكن تعویض شده ممكن است كارت زرد یا قرمز نشان داده شود و داور اختیار دارد تا جرایم انضباطی را از لحظه ای كه وارد زمین بازی می شود تا موقعی كه بعد ازسوت پایان بازی زمین بازی را ترك نكرده است در نظر بگیرد.

دلیل:

مهم است مدت زمانی كه داور اختیار دارد تا كارت زرد و قرمز نشان دهد مشخص شود .

زمانی كه در زمین بازی حادثه ای رخ می دهد دقیقاً بعد از سوت پایان بازی ، یك كارت ممكن است داده شود و اثرات زیادی دارد چون این مسئله در تمریناتی كه گزارشات آن واصل شده اثر داشته است.

قانون 12 خطا ها و رفتار ناشایست

تصمیم جدید چهارم برد بین المللی

متن قبلی ( ملغی شده )

تكل از پشت كه سلامتی بازیكن حریف را به خطر می اندازد باید بعنوان خطای شدید جریمه شود .

متن جدید

تكلی كه سلامتی بازیكن حریف را بخطر می اندازد باید بعنوان خطای شدید جریمه شود .

دلیل :

تكل از پشت و همچنین تكل از بغل و جلو كه صدمه می زند و یا می تواند صدمه بزند به بازیكن حریف باید خطای شدید تلقی شود .

قانون 14 ضربه پنالتی

تخلفات / جرایم

بازیكنی كه ضربه پنالتی را می زند مرتكب تخلفاتی از قانون می شود :

متن قدیم : ( ملغی شده )

* اگر توپ وارد دروازه نشد ضربه نباید تكرار شود .

متن جدید :

اگر توپ وارد دروازه نشد داور بازی را متوقف می كند و بازی را با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع مدافع مجدداً شروع می كند.

بازیكن همدسته زننده ضربه وارد محوطه جریمه شده و فاصله 15 / 9 متر ( 10 یارد) از نقطه پنالتی را رعایت نمی كند.

متن قدیم : ( ملغی شده )

اگر توپ وارد دروازه نشد ضربه تكرار نمی شود .

متن جدید :

اگر توپ وارد وارد دروازه نشد داور بازی را متوقف كرده و مجدداً بازی را با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مدافع شروع می كند.

دلیل :

متن قبلی گیج كننده بود و اشكالات مختلفی را به وجود می آورد .

قانون 15 : پرتاب اوت

متن قدیم : ( ملغی شده )

در لحظه رها كردن توپ پرتاب كننده باید:

* رو به زمین بازی باشد

* قسمتی از هرپایش روی خط طولی یا روی زمین خارج از زمین بازی باشد .

* از دو دستش استفاده كند.

* توپ را از پشت و بالای سرش رها كند .

ممكن نیست پرتاب كننده توپ را برای بار دوم لمس كند مگر اینكه توسط بازیكن دیگری لمس شده باشد .

توپ به محض اینكه وارد زمین بازی می شود در بازی است.

متن جدید :

در لحظه رها كردن توپ پرتاب كننده باید:

* رو به زمین بازی باشد.

* قسمتی از هرپایش روی خط طولی یا روی زمین خارج از زمین بازی باشد.

* از هر دو دستش استفاده كند.

*توپ را از بالا و پشت سرش رها كند .

پرتاب كننده نباید توپ را دوباره لمس كند مگر آنكه توسط بازیكن دیگری لمس شده باشد .

تمام بازیكنان حریف باید حداقل 2 متر از نقطه ای كه پرتاب صورت می گیرد فاصله بگیرند.(نقطه ای كه توپ از آنجا به زمین پرتاب می‌شود را باید مركز نیم دایره ای فرضی به شعاع 2 متر در نظر گرفت كه بازیكن مدافع باید پشت این نیم دایره فرضی قرار بگیرد ).

دلیل :

تمایل حریف به ایستادن در جلوی بازیكن پرتاب كننده اوت افزایش یافته بود و حتی پاهایشان را دقیقاً روی خط طولی قرار می دادند .هرچند تخلفی از قانون 15 صورت نمی گرفت اما بدون شك برای پرتاب كننده یك مانع در پرتاب اوت بوجود می آمد و بعلاوه امكان ایجاد گسترش و افزایش درگیری بین هر دو بازیكن وجود داشت .

فقط در هنگام شروع مجدد بازی ، دراپ بال و پرتاب اوت بازیكنان برای رعایت فاصله تعیین شده كشمكش می‌كنند و طرح پیشنهادی باعث شد تا پرتاب اوت با سایر قوانین در یك خط قرار بگیرد.

2 ـ اطلاعات

قانون 12 خطاها و رفتار ناشایست

طرحهای زیر ارائه شده بوسیله فدراسیون جهانی فوتبال FIFA بعنوان تصمیمات جدید برد بین المللی فوتبال IFAB ارائه شد . (برای آزمایش است نه اجرا)

زمانی كه داور، بازی را برای گرفتن یك ضربه آزاد متوقف كرده است هر بازیكنی از تیم خاطی كه عمداً توپ را لمس كند تا شروع مجدد بازی را به تاخیر اندازد بایستی با یك كارت زرد جریمه شود .

این جریمه همچنین شامل حال بازیكنی كه در هنگام پرتاب اوت ، ضربه كرنر یا به بهانه كمك كردن به بازیكن حریف توپ را لمس كند یا اگر بازیكن بعد از اینكه تیمش گلی به ثمر رسانده است توپ را از تور دروازه بگیرد.( ضربه شروع توسط حریف انجام شود )

دلیل :

خطوط واضح راهنما باید تاكتیك های غیر ورزشی برای به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی را (از قبیل گرفتن توپ چند ثانیه یا پرتاب كردن آن به طرفی دیگر) متوقف كند، بدینوسیله به مدافعان اجازه داده می شود تا دوباره وضعیت دفاعی خود را به دست آورند . ضمناً باید جنگ بازیكنان دیگر را بر سر تصاحب توپ متوقف كند.

برد تصمیم گرفت كه به فیفا اجازه دهد تا این طرحها را در مسابقات جام جهانی جوانان در هلند و مسابقات جام جهانی زیر 17 سال پرو آزمایش و تجربه كند. فیفا نتایج حاصله را در جلسه بعدی ( AGM - عمومی برد) ارائه خواهد داد .

توپ

برد به فیفا اجازه داد تا تكنولوزی خط دروازه و توپ را در مسابقات جام جهانی زیر 17 سال 2005 پرو و مسابقات جام باشگا ههای جهان ( تویوتا كاپ ) در ژاپن امتحان كند .

فیفا نتایج این طرح را در جلسه آتی برد ارائه خواهد كرد .

تغییرات قوانین بازی از تاریخ اول ژولای سال 2005 ( مصادف با 11 تیر ماه 1384 ) لازم الاجرا خواهد بود .

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین