پلنگ برفی در کوه های آسیای مرکزی زندگی می کند. تنها 6000 پلنگ برفی در کوهستان ها زندگی می کنند. آن ها به خاطر خز زیبا و گرمشان و همچنین به دلیل بعضی از اندام های بدنشان که در طب سنتی چین مورد استفاده قرار می گیرند، شکار می شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پلنگ برفی

 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ
 • پلنگ
  پلنگ

پلنگ برفیدر کوه های آسیای مرکزی زندگیمی کند. تنها 6000 پلنگ برفی در کوهستان ها زندگی می کنند. آن ها به خاطر خز زیبا و گرمشان و همچنین به دلیل بعضی از اندام های بدنشان که در طب سنتی چین مورد استفاده قرار می گیرند، شکار می شوند. آن ها با موهای ضخیم و پاهای پوشیده از خز که به عنوان کفش های برفی عمل می کنند، قابل تشخیص هستند.

 پلنگ برفی از پاهای قدرتمندی برخوردار است و قادر است پرش های بلندی انجام دهد. این حیوان قادر است 15 متر بپرد. پلنگ برفی از دم بلندش برای تعادل و فرار از سرمای  شدید کوهستان استفاده می کند.

پلنگ برفیblue sheep شکار می کند. اگر چه این شکارچی قدرتمند قادر است حیواناتی را که 3 برابر خودش هستند، شکار کند، اما این حیوان از شکارهای کوچک همچون موشخرمایی کوهی، خرگوشصحرایی و بعضی از پرندگاننیز تغذیه می کند.

یک پلنگ برفیهندی که در پارک ملی نگهداری می شود، ظرف یک سال پنج  blue sheep ،نه خرگوش صحرایی، 25 موش خرمای کوهی، یک گوسفند و 15 پرنده می خورد.

پلنگ برفییکپستاندارگوشتخوار است. اندازه ی این حیوان 2/1 الی 5/1 متر، دم این پلنگ 91 سانتی متر و وزنش 27 الی 54 کیلوگرم است.

نسل این حیوان به دلیل شکارهای بسیار در حال انقراض است.

سر پلنگ نر نسبت به ماده چهار گوش تر و پهن تر است. این حیوان در فصل تابستان به ارتفاعات 6000 متری کوهستان ها می رود و فصل زمستان را در ارتفاعات 2000 متری کوهستان سپری می کند. این حیوان اکثراً تنها زندگی می کند.

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان_ترجمه و تنظیم:نعیمه درویشی

مطالب مرتبط

صاریغ ویرجینیا

خرگوش دریایی

یک نقطه جذاب برای حشرات

خرس قطبی

دم پشمالوهای بد بو

پلاتیپوس بی دندان

جانوری باهوش و زیبا

پستانداران شب پرواز

آکسولوتل ها،ماهی های پادار

جانوری ده پا

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .