تبیان، دستیار زندگی
تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قیمت تمام طلاهای روی زمین

برگزیده سخنان شخصیت های جهانی در فضیلت اخلاق

طلا

و افلاطون گفت:

تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد

1ـ شهرها بر مردم تنگ نباشد، لکن اخلاق و خویهای بدِ ایشان جای را بر آنان تنگ می‌نماید.(اخلاق روحی)

2ـ ملّتهایِ جهان با داشتنِ خوی‌های نیک، دوام کنند و با نداشتن آن نابود گردند.(اخلاق روحی)

3ـ دینِ فیلسوف عبارت از علم و اخلاق است و بالاترین مقصدی که او به وسیله‌ی این دو صفت می‌خواهد برسد، شبیه کردنِ خویش است به الوهیت یعنی به ذاتِ خیرِ مطلق.(افلاطون)

4ـ اصلِ بزرگ و مبنای همه‌ی فضلیتها و همه‌ی قیمتها این است که مرد قادر است آرزوهای خود را ترک نماید و بر ضدّ تمایلات خود رفتار و فقط آن چیز را تعقیب کند که عقل وی آن را بهتر می‌شمارد.(جون سوک)

5ـ از اسارتِ گناه آزاد شدن برای زیستن در عدالت، بالاترین سودی است که مرد را فضیلت می‌دهد.(کانت)

6ـ پیروزی قطعی همیشه بهره‌ی آن ملّتی خواد بود که از حیثِ اخلاق کاملتر است. من در زیر کلمه مکارم اخلاق قدرت فداکاری و عشق و وظیفه را می فهمم. (ارنست رنان)

7ـ اخلاق حقیقی، مستقل از هرگونه مذهب است. با این که هر مذهبی آن را تصدیق و از آن رو آن را حمایت می‌کند.(شو پنهاور)

8ـ رسالتِ انبیاء جز دعوت به اخلاق فاضله بر اساس خداپرستی چیز دیگری نیست.(عبدالفتاح طباره)

9ـ اخلاق یکی از بزرگترین قوای محرکه جهان است و در کمالِ تظاهرات خود طبیعت انسانی را در عالی ترین شکل آن مجسّم می سازد. (اسمایلز)

10ـ کسی که اخلاق ندارد، انسان نیست و جزء اشیاء است. (شامفور)

11ـ به اخلاقِ فاضله از علوم و صنایع محتاج‌تر هستیم.(غلول پاشا)

12ـ اصیل بودن، سعادتمندی است ولی بهتر آن است که اخلاق ما نوعی باشد که احتیاج به پرستش از اصل نباشد.(لابرویر)

13ـ به هر کس که بخواهد موفق شود، می‌گویم: اخلاق نیک را در خود پرورش ده. (البرهو برد)

14ـ همه جا عده‌ی زیادی را مشاهده می‌کنم که در کارها شکست خورده و در هیئت اجتماع پست و حقیر شده‌اند؛ در میدان زندگی سرشکسته و اندوهگین و پریشان قدم برمی‌دارند این مسائل علتی جز این ندارد که قدر و قیمت اخلاق نیک را ندانسته‌اند.(ماردن)

15ـ صاحبان اخلاق، روح جامعه‌ی خود هستند.(امرسون)

16ـ آنچه کشور را رفعت و عظمت و قوت می‌بخشد و بر قدرت مادی آن می‌افزاید، اخلاق است که مبدأ فرمانروایی و اساس عظمت و تاج ریاست و تخت سلطنت و قوّت است.(تایمز)

17ـ اخلاق خوب اختصاص به طبقه ای ندارد و در هر طبقه و صنفی پیدا شود، مورد احترام واقع می گردد.(اسمایلز)

18ـ ارزش اخلاقی قوّه‌ای است که به توفیق مادی مدد رساند و آن کس که از اخلاق نیکو بهره ندارد سرچشمه‌های ناکامی را در خود می پرورداند.(دکتر پوشه)

19ـ رهبری که بر مجموعه قوای شما حکومت تواند کرد، وجدان اخلاقی شما خواهد بود.(والدی)

20ـ بزرگ ترین سرمایه‌ی انسان، توانگری نیست، بلکه خوی و اخلاق خوش است.(پوشه)

بد اخلاق

21ـ برای آن که جهان را فرمانبردار خویش سازید، باید بر آدمیان تسلط یابید و آن گاه بر مردم مسلّط آیید که بر نفس خویش حکومت کنید و زمانی حاکم نفسِ خویش شوید که اخلاق نیک را در خود بپرورید.(پوشه)

22ـ پاره‌ای از ملل کوچک جهان با وجود این که از علوم و معارف بی بهره بودند، نه تنها در نتیجه ی فضایل اخلاقی و معنوی سعادت خود رافراهم کردند، بلکه سرمشق سایر ملل جهان شدند.(روسو)

23ـ مردی که اخلاق نیک دارد، هرگز تنها نمی‌ماند، زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می‌کند.(کنفوسیوس)

24ـ تمام سرمایه‌ی فکری و دانش باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانندرودی خواهد بود که نتوانسته خط سیرِ خود را بپیماید و به دریا بریزدو با وضعی اسف آور در صحرا توی ریگزارها فرو رفته باشد.(موریس مترلینگ)

25ـ مردی که دارای عزم نیرومند و اخلاقی متین است، هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی‌کند. آری مردانی در این جهان زندگی کرده‌اند که برای تکمیل و حفظ فضایل اخلاقی جسم جان خود را فدا ساخته‌اند.(کنفوسیوس)

26ـ اخلاق، نیروی تفکراتی را می‌افزایدو ما بین آدمیان تخم صلح می پاشد و بیشتر از علم و هنر پایه ی حقیقی تمدن است.(دکتر کارل)

27ـ بزرگی و عظمت یک مملکت منوط به وسعت خاک آن نیست بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالی آن است.(کلبر)

28ـ فضایل اخلاقی نه به امید مکافات و نه از ترس مجازات بلکه برای خاطر صحّت و جمال روح باید اکتساب شود.(افلاطون)

29ـ تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.(افلاطون)

30ـ فضیلت را با کردار، نه با گفتار پرورش می‌توان داد.(لومینوس)

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.