تبیان، دستیار زندگی
 نگاه اقتصادی به بازی‌‎های عشایری خدشه به اصالت فرهنگ‌ها است
نگاه اقتصادی به بازی‌‎های عشایری خدشه به اصالت فرهنگ‌ها است
نگاه اقتصادی به بازی‌‎های عشایری خدشه به اصالت فرهنگ‌ها است
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی با انتقاد به نگاه اقتصادی به جشنواره ورزشی عشایر جهان گفت: این رویکرد مرگ فرهنگ ها را به دنبال دارد و موجب خدشه به اصالت بازی ها خواهد شد.
آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید
آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید
آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید
هدف در بازی های المپیك شركت است نه پیروزی. اساس آن بر پیروزی استوار نیست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است. ورزشكاران جهان برای بدست آوردن اهداف سریعتر ، قویتر و بالاتر بدون توجه به ملی، مذهب ونژاد پیكار می كنند