تبیان، دستیار زندگی
مجموعه درس سحر شامل گفتارهایی در شرح ابیات و غزلیات حافظ است که توسط آیت الله حائری شیرازی و در جوار آرامگاه حافظ تقریر شده و به همت محمدرضا رنجبر جمع آوری شده است و به مرور بر روی سایت تبیان قرار خواهد گرفت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس سحر

مجموعه درس گفتارهای استاد محی الدین حائری شیرازی

مانایی حافظ در گرو چیست؟

مجموعه " درس سحر" شامل گفتارهایی در شرح ابیات و غزلیات حافظ است که توسط آیت الله حائری شیرازی و در جوار آرامگاه حافظ تقریر شده و به همت محمدرضا رنجبر جمع آوری شده است و به مرور بر روی سایت تبیان قرار خواهد گرفت  تا مشتاقان تفسیر و تاویل عارفانه غزل های لسان الغیب از آن بهره مند شوند.

 1. فهرست:

 2. مقدمه
 3. نه افراط و نه تفریط
 4. آفرینش بی خطاست
 5. عقل سنگ راه عشق است
 6. رازداری شرط کمال است
 7. لااله الا الله، شرط رستگاری است
 8. نفس، زمینه حرمان
 9. عشق، اساس هستی
 10. دل و یا جام جم
 11. عشق، محصول اختیار
 12. مرگ جشنی دیگر است
 13. رفق، تعلیم اولیا
 14. مرگ، دیدار خداوند
 15. دل، پربهاست
 16. مسجد، میخانه عارفان
 17. آسودگی، محصول دشواری
 18. یاد خدا، آرامش دل
 19. تقوا، شرط قبول
 20. زندگی در آخرت است
 21. شیوه سخن عارفان
 22. واژه هایی مثل می و مطرب و ...
 23. دیدگاه عارفان و فقیهان
 24. بلا، زمینه رشد
 25. اخلاص، شرط عروج

تهیه و تنظیم برای تبیان : زهره سمیعی - بخش ادبیات تبیان