تبیان، دستیار زندگی
به دستور مهندس محمد حسن ملک مدنی شهردار تهران ، برای ارج نهادن به مقام والای نام آوران ، احیای نام بزرگان و فرهیختگان امر ورزش که موجبات سر بلندی و اقتخار ایران و ایرانی رافراهم ساخته اند، قطعه ای در بهشت زهرا (با نام نام آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به دستور شهردار تهران قطعه نا م آواران ورزش در بهشت زهرا در نظر گرفته شد

به دستور مهندس محمد حسن ملک مدنی شهردار تهران ، برای ارج نهادن به مقام والای نام آوران ، احیای نام بزرگان و فرهیختگان امر ورزش که موجبات سر بلندی و اقتخار ایران و ایرانی رافراهم ساخته اند، قطعه ای در بهشت زهرا (با نام نام آوران) جهت مزاراین بزرگان ( پس از 150 سال عمر با عزت) در نظر گرفته شده است. در این قطعه قهرمانان المپیک ، پاراالمپیک، بازیهای زمستانی ، قهرمانان جهان در رشته های مختلف، قهرمانان مسابقات آسیایی، مسابقات ورزشی دانشگاه ها وارتش های جهان در رشته های مختلف ، به تایید معاون خدمات شهری شهرداری تهران یا نماینده تام الاختیار ایشان، دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس کمسیون پیشکسوتان ورزش کمیته ملی المپیک دفن خواهند شد. گفتنی است بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و محمد حقانی معاون خدمات شهری شهرداری، این موافقت نامه را امضاء و تصویب کردند.

علیرضا بابایی