تبیان، دستیار زندگی
اره‏های راسته‏بُر دندانه شطرنجی با دندانه‏های مارپیچ یک‏درمیان چپ و راست برای انجام عمل برش و با مجال هایی در میان دندانه‏های جانبی برای پاک کردن براده ساخته می‏شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیغه فرزها(قسمت سوم)

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت استفاده از تیغه فرزها است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

تیغه فرزها(قسمت سوم)

تیغه ‏فرزهای پیشانی ‏تراش

از فرز نوع توخالی ثابت بزرگ تر و قطر آن ها از 30 تا 150 میلیمتر است. این تیغه‏ها برای سوار شدن روی محور دستگاه دارای سوراخی در میان هستند و برای تختال‏ تراشی یا براده برداری سطحی به کار می‏روند.

تیغه‏فرزهای زاویه‏ای

تیغه‏فرزهای زاویه‏ای به گونه‏ای طراحی می‏شوند که نسبت به محور دوران با زاویه‏ای معین فرزکاری کنند. این تیغه‏فرزها برای براده‏برداری سطوحی که نسبت به محور دوران زاویه معینی داشته باشند و نیز بیشتر در ساخت تیغه‏فرزهای دیگر به کار می‏روند.

تیغه‏فرزهای زاویه‏ای هم برای دوران راست‏گرد و هم چپ‏گرد ساخته می‏شوند. تیغه‏فرزهای زاویه‏ای یک‏طرفه برای فرزکاری چرخِ جغجغه یا دم‏چلچله‏ای به کار می‏روند. زاویه این تیغه‏ها معمولاً 40 تا 80 درجه است. تیغه‏فرزهای زاویه‏ای دوطرفه با زاویه‏های 45، 60 و 90 درجه ساخته می‏شوند.

تیغه فرزها(قسمت سوم)تیغه فرزها(قسمت سوم)

تیغه فرز زاویه ای یک طرفه

تیغه فرز زاویه ای دو طرفه

تیغه‏فرزهای زاویه‏ای یک‏طرفه یک سطح جانبی عمود بر محور دوران دارند و سطح جانبی دیگر آن ها معمولاً 45 یا 60 درجه است؛ یعنی فقط یک طرف آن ها نسبت به محور دوران با زاویه‏ای غیر از 90 درجه براده‏برداری می‏کند. حال آن که تیغه‏فرزهای زاویه‏ای دوطرفه به گونه‏ای ساخته می‏شوند که هر دو طرف آن ها نسبت به محور دوران با زاویه غیر از 90 درجه براده‏برداری می‏کند.

اره‏های راسته‏بُر، اره‏های شیاربُر و تیغه‏فرزهای دیگر

تیغه‏فرزهای ساده با دندانه‏های راست و نازک معمولاً اره راسته‏بُر نامیده می‏شوند.

اره راسته بر ساده

اره راسته بر ساده برای شیار زدن های معمول، چندپاره کردن و نیز شیار زدن های نه چندان عمیق فلزات و غیرفلزات به کار می‏رود.

تیغه فرزها(قسمت سوم)

اره راسته بر با دندانه های جانبی

اره راسته‏بُر با دندانه‏های جانبی دارای مجال های جانبی براده پاک‏کن است و برای شیار زدن در تمام انواع مواد به کار می‏رود.

تیغه فرزها(قسمت سوم)

اره راسته بر دندانه شطرنجی

اره‏های راسته‏بُر دندانه شطرنجی با دندانه‏های مارپیچ یک‏درمیان چپ و راست برای انجام عمل برش و با مجال هایی در میان دندانه‏های جانبی برای پاک کردن براده ساخته می‏شوند. این اره‏ها برای شیار زدن های سنگین بار در تمام انواع مواد به کار می‏روند و نسبت به دیگر اره‏ها توانایی راده‏برداری عمیق تر با سرعت باردهی بیشتری دارند.

تیغه فرزها(قسمت سوم)

تیغه‏فرز شیاربُر سرپیچ

این تیغه با مجال جانبی ساخته می‏شود و برای شیار زدن سرِپیچ ها از هر جنس و نیز برای برش ورق یا لوله به کار می‏رود. این تیغه فقط برای ایجاد شیارهای کوتاه و کم‏عمقی مانند شیار سرپیچ ها کاربرد دارد.

تیغه‏فرز چتری (صلیبی)

گونه خاصی از فرز انگشتی برای ایجاد شیارهای صلیبی (T) شکل است. این تیغه برای فرزکاری طرف پهنتر شیار صلیبی شکل طراحی می‏شود و پس از فرزکاری بخش باریک تر آن با فرز پهلوبُر یا فرز انگشتی به کار می‏رود.

مطالب مرتبط:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دانشنامه ماشین کاری 1- ریس میلر

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تنظیم: سمیرا بادامستانی