تبیان، دستیار زندگی
تیغه‏فرز انگشتی بنابر تعریف دقیق تیغه‏فرزی است که تنها در انتها دندانه‏های برنده داشته باشد. با وجود این تیغه‏فرزهای انگشتی ممکن است علاوه‏بر دندانه‏های انتهایی در طول محیط یا روی سطح استوانه‏ای خود نیز دارای دندانه باشند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیغه فرزها(قسمت دوم)

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت استفاد از تیغه فرزها است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

تیغه‏فرزهای پهلو‏بُر

این نوع تیغه‏فرزها تیغ های ساده استوانه‏ای شکلی هستند که دندانه‏هایی در یک و یا هر دو طرف محیط خود دارند. تیغه‏فرزهای پهلوبر برای فرزکاری جانبی، شیارزنی و فرزکاری راستگوشه‏ها مناسب هستند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)

اگر تیغه‏فرز فقط در یک طرف دندانه داشته باشد تیغه‏فرز پهلوبُر یک طرفه نامیده می‏شود. از این نوع تیغه‏فرز برای فرزکاری سنگین بار راستگوشه‏ها استفاده می‏شود.

تیغه فرزها(قسمت دوم)تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه فرز پهلو بر (راست بر)

تیغه فرز پهلو بر (چپ بر)

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرزهای پهلوبر دندانه شطرنجی برای شیارزنی عمیق و فرزکاری های سنگین بار جانبی طراحی می‏شوند.

در این ابزار جهت نیروی برشی به تناوب در چپ و راست تغییر می‏کند و به همین دلیل نیروی محوری حاصل از پهلوها خنثی می‏شود.

چپ و راست بودن یک در میان تیغه‏ها و نیز بزرگ بودن زاویه بُن‏بریدگی آن ها موجب می‏شود که این ابزار بتواند بدون لرزش های مخرب یا سروصدای زیاد براده‏برداری سنگین و عمیقتری کند و صافی سطح خوبی هم برجای بگذارد.

با این ابزار برش های آزاد را می‏توان با سرعت دوران و سرعت باردهی زیاد انجام داد. همچنین اگر عملیات برش متوقف شود می‏توان این ابزار را به آسانی با ابزارهای معمولی جایگزین کرد.

گرچه تیغه‏فرزهای دندانه شطرنجی نخست برای تراشکاری عمیق در فولاد در نظر گرفته شدند ولی برای فرزکاری های کم‏عمق هم می‏توان از آن ها استفاده کرد و این ویژگی در مواردی که عمق برش متغیر باشد امتیازی برای آن ها محسوب می‏شود. با جفت کردن دو یا چند تیغه‏فرز دندانه شطرنجی و به کار بردن مجموعه آن ها به‏جای یک تیغه‏فرز پهن‏تر با فاصله دندانه‏های بازتر می‏توان شیارهای پهن را هم فرزکاری کرد.

تیغه‏فرزهای پهلوبُر جفت‏شو

در مواردی که برای پهنای شیار دقت زیاد لازم باشد بسیار کارساز هستند. در این گونه موارد برای به‏دست آوردن پهنای مناسب می‏توان تیغه‏ها را همراه با طوقه‏های پولکی فاصله‏انداز در هم جفت کرد.

از آن جایی که جهت نیروی‏برشی در این تیغه‏ها به ‏تناوب در چپ و راست تغییر می‏کند نیروی محوری جانبی حذف و در نتیجه عمل برش بسیار نرم و سریع انجام می‏شود.

اندازه‏های بزرگتر این ابزار را می‏توان با تیغچه‏های بازشو ساخت. سطوح براده دندانه‏های آن همه دارای زاویه براده مثبت هستند و این ابزار علاوه‏بر این که برای تأمین پهنای دقیق شیارها قابل تنظیم است این امتیاز را هم دارد که کف شیارها را پرداخت می‏کند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرزهای تیغچه‏ای (با تیغچه‏های بازشو)

در صورتی به کار می‏روند که ابعاد تیغه‏فرز بزرگ باشد. تیغچه‏ها (که گاه تیغه نیز نامیده می‏شوند) معمولاً به این دلیل به‏کار برده می‏شوند که این ساختار ارزانتر است و در صورت لزوم تمام دندانه‏ها را می‏توان به‏ راحتی تعویض کرد.

ساختار دندانه تیغچه‏ای از خطر ترک خوردن دندانه‏ها را می‏توان به ‏راحتی تعویض کرد. ساختار دندانه تیغچه‏ای از خطر ترک خوردن دندانه‏ها در هنگام عملیات سختکاری پیشگیری می‏کند. دندانه‏ها را می‏توان از فولاد تند‏بُر، کربورسمانته و یا آلیاژهای ریختگی ساخت.

برای بستن تیغچه‏ها روش های گوناگونی به‏‏کار می‏رود. تیغچه‏ها معمولاً به اندازه کافی بلند ساخته می‏شوند تا بتوان آن ها را چندین بار تیز کرد. این تیغه‏فرزها در فرزکاری جانبی سنگین بار و کارهای پیشانی‏تراشی وقتی به‏کار می‏روند که عمر کار طولانی در شرایط سخت مورد نظر باشد.

تیغه‏فرزهای انگشتی

تیغه‏فرز انگشتی بنابر تعریف دقیق تیغه‏فرزی است که تنها در انتها دندانه‏های برنده داشته باشد. با وجود این تیغه‏فرزهای انگشتی ممکن است علاوه ‏بر دندانه‏های انتهایی در طول محیط یا روی سطح استوانه‏ای خود نیز دارای دندانه باشند.

از آن جایی‏که دندانه‏های برنده این تیغه‏فرزها در انتهای آن هاست معمولاً دارای دنباله هستند. دنباله‏های آن ها برای سازگاری با غلاف ها و رابط های گوناگون می‏تواند راست یا مخروطی باشد.

تیغه فرزها(قسمت دوم)تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه فرز انگشتی با دنباله راست

تیغه فرز انگشتی با دنباله مخروطی

تیغه‏فرزهای انگشتی را می‏توان راست‏بُر یا چپ‏بُر ساخت. جهت مارپیچ (راست‏گرد یا چپ‏گرد) آن ها می‏تواند هم‏جهت یا در جهت خلاف گردش تیغه‏فرز باشد. اگر جهت مارپیچ با جهت دوران تیغه‏فرز یکسان باشد (راست‏گرد یا چپ‏گرد) زاویه براده دندانه‏ها مثبت است. برای بعضی از کاربردهای خاص تیغه‏فرزهایی وجود دارد که جهت مارپیچ آن ها با جهت دورانشان مخالف است برای مثال تیغه‏فرز چپ‏بُر با مارپیچ راست‏گرد. ولی معمولاً تیغه‏فرزهای انگشتی راست‏بُر با مارپیچ راست‏گرد برتر شمرده می‏شوند.

انتهای برنده تیغه‏فرزهای انگشتی به صورت های گوناگون ساخته می‏شود تا از عهده کاربردهای بسیار گسترده‏ای مانند نقش‏ُّبُری، کف‏تراشی، شیارزنی، رویه‏تراشی و بسیاری از کارهای فرزکاری دیگر برآیند. گونه‏های مختلف سَرِبُرنده تیغه‏فرزهای انگشتی عبارت است از:

1- دوشیاره

2- چندشیاره (سه شیاره، چهار شیاره، شش شیاره)

3- یک‏سَر

4- دوسَر

5- توخالی:

الف- ثابت

ب- قابل تنظیم

6- سر ساچمه‏ای

7- نوک کاربیدی

8- پیشانی‏تراش

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرزهای انگشتی دوشیاره یک‏سر برای شیار زدن در تمام مواد مناسب هستند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرز انگشتی دوشیاره دوسر را نشان می‏دهد. این نوع تیغه نیز برای شیار زدن در تمام مواد کاربرد دارد.

تیغه‏فرزهای توخالی نوع ثابت و نوع قابل تنظیم را نشان می‏دهد. این نوع تیغه‏ها برای تنظیم قطر انواع میلگردها در دستگاههای پیچ‏تراشی یا ماشینهای تراش برجکدار (تارت) به کار می‏روند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه فرز تو خالی قابل تنظیم

تیغه فرز تو خالی نوع ثابت

دندانه‏های این تیغه‏ها برای فرزکاری‏ فولاد دارای بُن ‏بریدگی و برای فرزکاری برنز صاف هستند. نوع دیگر این ابزار قابل تنظیم است و سایش داخلی تیغه‏ها را جبران می‏کند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرزهای انگشتی سرساچمه‏ای برای فرزکاری انحناها و شیارهایی که گوشه آنها گرد باشد و نیز در قالبسازی کاربرد گسترده دارند.

تیغه فرزها(قسمت دوم)

تیغه‏فرزهای انگشتی نوک کاربیدی در انواع و شکل های گوناگون ساخته می‏شوند. مزیت این نوع تیغه‏ها این است که می‏توانند با سرعت براده‏برداری زیاد کار کنند. سرعت براده‏برداری این نوع تیغه‏ها دو برابر تیغه‏های ساخته شده از فولاد تند‏بُر است.

مطالب مرتبط:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دانش نامه ماشین کاری 1 - ریس میلر

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تنظیم: سمیرا بادامستانی