تبیان، دستیار زندگی
بشکند" قوی ترین مرد جهان در سالهای 2000و 2002 اعلام کرد: امیدوارم یک ایرانی رکورد ثبت شده مرا تغییر دهد. حسین رضا زاده که درگفتگو با ابرار ورزشی این مطلب را بیان کرده بود، درادامه گفت:263 کیلوگرم برای من یعنی پرکاه. وی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"حسین رضا زاده : امید دارم یک هموطن رکورد مرا بشکند"

قوی ترین مرد جهان در سالهای 2000و 2002 اعلام کرد: امیدوارم یک ایرانی رکورد ثبت شده مرا تغییر دهد.
حسین رضا زاده که درگفتگو با ابرار ورزشی این مطلب را بیان کرده بود، درادامه گفت:263 کیلوگرم برای من یعنی پرکاه.

وی درخصوص رسیدن به حد نصاب 500 کیلوگرم، در مجموع گفت: رسیدن به این حد نصاب را، نخستین بار مجله فدراسیون بین المللی وزنه برداری مطرح کرد و بعد از آن هم روزنامه های محلی این مطلب را تیتر کردند، من تا به حال چیزی در این مورد نگفته ام، برای رسیدن به این حد نصاب حدود 30 کیلوگرم فاصله دارم. این را هم بگویم که در سال 1376 وقتی ایرانف گفت 230 کیلو گرم را می زنی من گفتم امکان ندارد، آن زمان رکورد حرکت 2 ضرب من 215 کیلوگرم بود، ولی در مدت 6 ماه، توانستم به حد نصاب 230 کیلوگرم برسم. هم اکنون رکورد سنگین وزن دنیا، در حرکت 2 ضرب متعلق به پهلوان حسین رضا زاده با 263 کیلوگرم است.