اسلام برای شنا، اهمیت ویژه ای قائل بوده و برای تعلیم و تعلمش، تاکید فراوانی نموده است. اسلام، شنا را به عنوان بهترین سرگرمی برای مردان معرفی می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: "خیر لهوالمؤمن السباحة، و خیر لهو المرأ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شنا


اسلام برای شنا، اهمیت ویژه ای قائل بوده و برای تعلیم و تعلمش، تاکید فراوانی نموده است.

اسلام، شنا را به عنوان بهترین سرگرمی برای مردان معرفی می کند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

"خیر لهوالمؤمن السباحة، و خیر لهو المرأة المغزل؛

بهترین سرگرمی برای مرد باایمان، شنا، و بهترین سرگرمی برای زن ایمان دار، ریسندگی است."

اسلام، شنا را از محدوده لهو و لعبی که باطل بوده و حرام است، خارج می داند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

" کلی شیئ لیس من ذکر الله لهو و لعب، الا ان یکون اربعة: ملاعبة الرجل امراته، و تأدیب الرجل فرسه، و مشی الرجل بین الغرضین و تعلیم الرجل السباحة؛

هر چیزی که[در جهت] یاد خدا نباشد، لهو و لعب است، مگر در چهار مورد: بازی کردن مرد با همسرش، تربیت کردن مرد، اسب خویش را، حرکت و راه رفتن مرد در بین دو هدف و سیبل[تیراندازی]، و آموزش شنادیدن برای مرد."

و از همه مهم تر این که، آموزش شنا به فرزند(پسر) را یکی از وظایف پدر دانسته و واجب می داند:

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

" حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة و ان لا یرزقه الا طیبا؛

حق فرزند(پسر) بر عهده پدرش، این است که به او آموزش دهد، نوشتن، شناکردن و تیراندازی را، و روزی او را تنها از راه حلال و پاکیزه تهیه نماید."

 تیراندازی 

 اسب سواری