تبیان، دستیار زندگی
از آنجا چه خبر؟ از آنجا که اینجا نیست و پشت درختها و دریاهاست و پشت بالهای مرغابیهاست. آنجا که هیچ غنچهای شادابیاش را از دست نخواهد داد و خندهاش را از دست نخواهد داد و باغ را از دست نخواهد داد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنگ بهشت

از آنجا چه خبر؟

از آنجا که اینجا نیست

و پشت درختها و دریاهاست

و پشت بالهای مرغابیهاست.

آنجا که هیچ غنچهای شادابیاش را از دست نخواهد داد

و خندهاش را از دست نخواهد داد

و باغ را از دست نخواهد داد

و شانههای کوچک باد را که مثل بیوزنی قاصدکها، رها بود، از دست نخواهد داد.

و هیچکس، هیچکوچک بیاندازهای را از هیچدل بیاندازه کوچکی نخواهد گرفت.

باران که بیاید

دشت صعود خواهد کرد

و درختان بلند طلایی و باد بیاندازه گرم، به حقیقت خواهد پیوست

تو از پنجره آنجا

همه تفکر بیانتهای مرا

از روزنههای روشن شب خواهی دید

و عید را که بیمحابا میآید.

آنجا همه چیز گرم است، و همه چیز مثل ماهیهای قرمز کوچک

از لابهلای عشق شفاف حوض میگذرد.

و سبز کمرنگ است،

مثل رنگ بهشت.

رنگ  بهشت

دوست نوجوانان_نازنین اسماعیل پور

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

آرزو

خواب کوه

با بهار در خیابان

درس آزادی

قایق شکسته

بلبل خندان

برای دست‏های پینه بسته

هوای کوچه امشب سخت بارانی است

رونویسی از بهار

قاصد ک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.