تولید کنندگان نقشه از رنگ های مختلف برای ایالت هایی که از هم جدا هستند، استفاده می کنند. برای رنگ کردن ایالات غرب رودخانه می سی سی پی در این روش، حداقل چند رنگ مورد نیاز است؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از چند رنگ می توان استفاده کرد؟

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

این را تجسم کن!

برای ایجاد یک نقشه، تولید کنندگان از رنگ های مختلف برای تعیین استان های مختلف استفاده می کنند.مثلاً برای رنگ کردن استان های غرب رودخانه در این روش، حداقل چند رنگ مورد نیاز است؟

 

تذکر:

 سعی کنید تا نقشه را با کم ترین تعداد رنگ ممکن پر کنید. سپس نشان دهید که چرا استفاده از رنگ های کمتر از این غیرممکن است.

علامت گذاری کردن رنگ های مختلف برای اشیاء یا تصمیم گیری، یک تکنیک خوب برای تحلیل وضعیت های پیچیده است. روش های مشابه می تواند در برنامه قرار ملاقات ها، تعیین مسیرهای دارای ترافیک هوایی، و طراحی برد مدار کامپیوترها مورد استفاده قرار گیرد.

 

شروع کنید:

نقشه کشور خود را در نظر بگیرید، شما می توانید یک استان را رنگ کنید یا یک نشانه به عنوان نام رنگ در استان بنویسید. از یک گوشه نقشه شروع کنید. سپس رنگ آمیزی استان های مجاور را شروع کنید و فقط زمانی که لازم بود یک رنگ دیگر اضافه کنید.

 

حل را کامل کنید:

حداقل رنگ مورد نیاز برای این نقشه 4 رنگ است. یک راه حل ممکن استفاده از رنگ های قرمز، سبز، زرد و آبی است.

 

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

 

استفاده از رنگ های کمتر ممکن نیست. اگر یک استان با تعداد زوجی از استان های دیگر محاصره شده باشد، همین طور که دور استان حرکت می کنید یکی در میان از یک رنگ استفاده کنید. این استان محاصره شده به سومین رنگ نیاز دارد.

شکل را نگاه کنید.

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

 

اگر یک استان با تعداد فردی از استان ها محاصره شده باشد، استان های محاصره کننده به 3 رنگ و این استان محاصره شده به چهارمین رنگ احتیاج دارد.

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

 

این را امتحان کنید:

- یک نقشه از استان تان که همه محله ها را نشان می دهد، تهیه کنید. نقشه را رنگ آمیزی کنید، طوری که محله های مجاور رنگ های متفاوت داشته باشند. چند رنگ شما نیاز دارید؟

- یک نقشه از ایالت های کشورهای دیگر که در آن ایالت ها رنگ آمیزی شده اند، پیدا کنید. آیا ایالت های مجاور رنگ های متفاوت دارند؟ نقشه از چند رنگ استفاده کرده است؟

- یک نقشه درست کنید که فقط به 3 رنگ احتیاج داشته باشد، و از تصویر اولی متفاوت باشد.

 

سوالات اضافی:

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

1- یک نقشه رسم کنید که حداقل 7 منطقه داشته باشد و فقط 3 رنگ احتیاج داشته باشد.

2- فرض کنید که شما در حال طراحی یک شهر ایده آل هستید. این شهر 5 همسایه دارد، و بزرگ راه ها هر همسایه را به همسایه دیگر متصل می کند. برای صرفه جویی در زمان رانندگی، هیچ یک از این بزرگ راه ها نباید تقاطع داشته باشند. کم ترین تعداد پل روگذری که شما نیاز دارید چه قدر است؟ اگر این شهر 6 همسایه داشت جواب شما چگونه تغییر می کرد؟

 

چیزهایی برای فکر کردن:

- در برخی سطح ها، یک نقشه که ترسیم می شود به بیشتر از 4 رنگ احتیاج دارد.

- برای رنگ کردن مناطق 4 گوشه ایران ( شرق، غرب، شمال و جنوب ) به چند رنگ نیاز دارید؟

- در آمریکای غربی، نوادا و اوتا به وسیله تعداد فردی از ایالت ها محاصره شده اند. آیا هیچ ایالت شرقی وجود دارد که این ویژگی را داشته باشد؟

 

آیا می دانید که؟

- در 1852 دانش آموز بریتانیایی، فردریک گاتری پرسید که آیا هر نقشه ای که روی برگه کاغذ رسم می شود، می تواند با کمتر از 4 رنگ، رنگ آمیزی شود. سوال گاتری به عنوان " مسئله چهار رنگ " درآمد.

- آ.ب.کمپ، یک وکیل، دلیل مسئله چهاررنگ را در 1879 منتشر کرد، اما ب.ج.هیوود یک اشتباه در دلیل کمپ، در سال 1890 پیدا کرد. مسئله تا سال 1979 زمانی که کنت اپل وولفگانگ ارائه کردند، بی پاسخ باقی ماند.

- در 1890، هیوود تعیین کرد که برای رنگ کردن هر نقشه در یک حلقه حداکثر به 7 رنگ نیاز است.

- تعداد رنگ های مورد نیاز برای رسم یک نقشه در غیر از سطح های صاف در 1968 ( 8 سال قبل از حل مسئله چهاررنگ ) تعیین شد.

 

جواب سوالات اضافی:

1- احتمالات زیادی وجود دارد. در مثال نشان داده شده، مناطق با رنگ های قرمز، آبی یا سبز رنگ آمیزی شده اند.

در نقشه کشور آمریکا چند رنگ مختلف از ایالت ها وجود دارد؟

2- یک شهر با 5 همسایه، این چنین حداقل به یک روگذر احتیاج دارد.

یک شهر با 6 همسایه، حداقل به 3 روگذر احتیاج دارد.

 

 

مترجم: رستمی

گروه مدرسه اینترنتی تبیان - تنظیم: طیبه موسیوند