تبیان، دستیار زندگی
در این مرحله می خواهیم نیتروژن مایع را برروی قطب های آهن ربا بریزیم و رفتار نیتروژن مایع را مشاهده کنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

این عکس یک آهن ربای قوی را نشان می دهد.

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

در این مرحله می خواهیم نیتروژن مایع را برروی قطب های آهن ربا بریزیم و رفتار نیتروژن مایع را مشاهده کنیم.معمولا نیتروژن مایع را در فلاسک های شیشه ای عایق دار به نام محفظه عایق حرارتی با دو جداره قرار می دهند.

نیتروژن مایع نمی تواند به قطب های آهن ربا بچسبد. برای مشاهده این فیلم این جا کلیک کنید.

دانلود فیلم

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

دراین شکل لوله شیشه ای حاوی اکسیژن مایع را مشاهده می کنید.گاز اکسیژن مایع شده با توجه به عکس، آبی رنگ می باشد.

اکسیژن مایع قابلیت چسبیدن به آهن ربا را دارد. برای مشاهده این فیلم این جا کلیک کنید.

دانلود فیلم

در واقع اکسیژن مایع بین قطب های آهن ربا می ماند تا زمانی که در شرایط دمایی بالا (جوگرم) تبخیر شود. بنابراین دیدیم که اکسیژن مایع توانایی چسبیدن به قطب های آهن ربا را دارد در حالی که نیتروژن مایع این چنین قابلیتی را ندارد و در واقع این امر مربوط به تفاوت در ساختار الکترونی شان می باشد.

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

در ساختار لوییس امکان پذیر برای اکسیژن، یک الکترون ناپیوندی روی هر اتم اکسیژن قرار دارد. بنابراین مولکول های دارای الکترون های نا پیوندی (غیر جفت شده) را،پارامغناطیس می نامند که دارای خواص مغناطیسی می باشند.

چرا اکسیژن مایع جذب آهن ربا می شود؟

در ساختار لوییس نیتروژن، الکترون های ناپیوندی وجود ندارد.در نتیجه مولکول هایی که الکترون ناپیوندی ندارند و همه الکترون هایشان جفت می باشد را، دیا مغناطیس می نامند که به دنبال این مطلب از خواص مغناطیسی برخوردار نمی باشند.

گروه آموزش مدرسه اینترنتی تبیان

تهیه و تنظیم : طیبه موسیوند