سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
فهرست اعلام، فهرست الفبایى نام‏هاى خاص است كه در متن پایان‏نامه ذكر شده‏اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه پایان نامه بنویسیم؟
پایان نامه

فهرست اعلام، فهرست الفبايى نام‏هاى خاص است كه در متن پايان‏نامه ذكر شده‏اند.

برای مطالعه قسمت اول اینجا را کلیک کنید

قسمت دوم از ترتیب منطقی اجزاء پایان نامه

10. فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ، مانند ديگر فهرست‏ها گرچه جزء بخش اصلى پايان‏نامه (متن) به شمار نمى‏آيد، ولى در پايان‏نامه جايگاهى ويژه دارد و بيانگر تعهد پديدآور، به رعايت اصول اخلاقى و قواعد حقوقى پژوهش است. فهرست منابع، در بردارنده عناوين منابع و مآخذى است كه پديدآور، در تهيه اثر خود از آنها بهره جسته است. تركيب‏ها و كلمه‏هايى چون فهرست منابع، مآخذ، مصادر، يادداشت‏ها، كتابنامه و كتابشناسى، معرف چنين فهرستى است.

فهرست منابع بايد بر اساس حروف الفبا تهيه شود. اگر منابع، زياد باشند مى‏توان آنها را با توجه به ويژگى‏هاى كتاب شناختى نظير كتاب‏ها، مقالات و نسخه‏هاى خطى يا با عنايت به انواع زبان‏ها مثل زبان فارسى، عربى، انگليسى، فرانسه، يا به‏اعتبار علوم، مانند فقه، حقوق، و فلسفه متمايز نمود. در هر صورت، منابع مندرج در ذيل هر يك از اين ويژگى‏ها بايد بر اساس حروف الفبا تنظيم شوند.

فهرست منابع يك پايان‏نامه در موضوع حقوق تعهدات، با عنايت به انواع زبان‏ها مى‏تواند به‏قرار زير باشد.

نمونه كتابنامه(فهرست منابع):

1. به زبان فارسى‏

- امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، ج 1 و 2، تهران، چاپ هفتم، 1368.

- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، تهران 1355.

- صفائى، سيد حسين، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، تعهدات و قراردادها، تهران، 1351.

2.به زبان عربى

- حكيم، عبدالمجيد، الموجز فى شرح القانون المدنى، چاپ دوم، بغداد، 1967.

- رستم باز لبنانى «سليم»، شرح المجله، چاپ سوم، بيروت، دارالاحياء التراث العربى.

- سهنورى، عبدالرزاق احمد،الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج 1 و 2 نظرية الالتزام بوجه عام، قاهره، 1952، افست در بيروت، دار احياء التراث العربى.

3. به زبان انگليسى‏

Oxford 5791.Anson. - Law of Co ntract, 42 thed. by A.G. Guest.

Publishing co. 8691.Blak )Henry( . Law Dictionary, 4 thed. West

11. فهرست لغات و اصطلاحات يا واژه نامه‏

در اين فهرست، ليست كلمات و اصطلاحات تخصصى استعمال شده در متن پايان نامه، و معادل‏هاى آنها به صورت الفبايى آورده مى‏شود. معمولاً واژه نامه از زبانى ديگر به فارسى يا به‏عكس، تهيه مى‏گردد.

لازم به‏يادآورى است كه اصطلاحاتى در واژه نامه آورده مى‏شود كه به‏صورت پانويس در ذيل صفحه يا صفحات متن به‏كار رفته باشد و معادل سازى بايد متناسب با معناى به‏كار گرفته شده در متن انجام پذيرد.

12. فهرست راهنما يا نمايه موضوعى‏

به فهرست الفبايى مطالب مهمى كه در متن پايان نامه درباره آنها سخن گفته شده است، نمايه اطلاق مى‏گردد. در نمايه بايد در برابر هر شناسه يا كليد واژه، شماره صفحه يا صفحات مربوط به آن، آورده شود. نمايه، خواننده پايان‏نامه را قادر مى‏سازد تا به آسانى و در كمترين زمان ممكن، به مطالب جزئى متن، دست پيدا كند.

نمونه فهرست راهنما(نمایه موضوعی):

آيش 111

ابرو 77

اخلاق تحقيق 129 ، 130

ارجاع 99،مركب 100،درون متنى 100، اجزاء

بند تركيبى 60، 61

اطلاعات 20، محدوديت 20، 51، گردآورى 25

بند قياسى 59،91

كتاب‏شناختى 37 - 38، 45، 46، تكرار 51،

بند 56-57،58

بند قياسى - استقرايى 60 - 61

اطلاعات كتاب‏شناختى‏

پلان 94

46، 49، نمونه 47، بازنگرى 51، تنظيم 54

پيشگفتار 119 - 120

برنامه‏ريزى 20، يادداشت بردارى 49-50

پيشنهاد 123

نوشتن 54 - 56، 61

پيكان 76

13.فهرست اعلام يا نمايه نام‏ها

فهرست اعلام، فهرست الفبايى نام‏هاى خاص است كه در متن پايان‏نامه ذكر شده‏اند. اين نام‏ها ممكن است نام افراد، اماكن و قبايل يا حتى اشياء باشد. شماره‏هاى مقابل اسامى در فهرست اعلام، خواننده را به صفحه يا صفحات مورد نظر در متن ارجاع مى‏دهد.

نمونه فهرست اعلام‏

الف

استو يانوويچ: 300 و 302.

ابرى:

اسمن:

98و180و183و195و213و365و446.

256 و 446.

ابو حنيفه:

افشار(دكتر حسن):

164و164و180و187و195و199و227.

373 و 375 و 379.

14. فهرست تصويرها، جدول‏ها، نقشه‏ها

در پايان برخى پايان‏نامه‏ها، فهرست‏هايى از عكس‏ها، تصويرها، جدول‏ها و نقشه‏هاى مندرج در متن تهيه مى‏شود تا خواننده بتواند به سرعت به آنها دست پيدا كند. اين فهرست در صورتى تهيه مى‏شود كه تعداد آنها نسبتاً زياد باشد. اين فهرست‏ها بايد پس از آنكه زير فهرستى واحد با عنوان اصلى فهرست تصاوير آورده شدند، با سرفصل‏هاى فرعى، چون: عكس‏ها، و نقشه‏ها از هم جدا كرد.

نمونه فهرست تصاوير

عنوان صفحه‏

1 . نخستين دستگاه رايانه 85

2 . نمونه‏هايى از رايانه‏هاى نسل 2 87

3 . نمونه‏اى از رايانه نسل 3 88

4 . نمونه‏اى از رايانه نسل 4 89

5 . نمونه‏اى از رايانه نسل 5 90

همچنين مى‏توان با توجه به نوع تصوير، براى هر يك از آنها فهرست مستقل تهيه نمود.

نمونه فهرست جدول‏ها

عنوان صفحه‏

1. تعداد و تيراژ روزنامه‏هاى كشور 120

2. آمار مربوط به چاپخانه‏هاى بزرگ كشور 123

3. مصرف كل و مصرف سرانه كاغذ 125


منبع:فصلنامه پژوهش و حوزه                                      تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین