تبیان، دستیار زندگی
آیا‏ تاکنون‏ به ‏این ‏مسئله ‏فکر کرده‏اید که‏ چه ‏قدر تحقیق ‏و پژوهش‏ دانش‏آموز شما، حاصل ‏مطالعه ‏و بررسی‏ دقیق ‏خود اوست؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این پژوهش اثر کیست؟!

آیا ‏تاکنون ‏به ‏این‏ مسئله ‏فکر کرده‏اید که ‏چه ‏قدر تحقیق ‏و پژوهش ‏دانش‏آموز شما، حاصل ‏مطالعه ‏و بررسی ‏دقیق ‏خود اوست؟

هرگز تصور کرده‏اید، این ‏پژوهش‏ تمیز و مرتب، ممکن ‏است‏ قبلا" توسط ‏فرد یا افراد دیگری ‏تهیه ‏و تدوین ‏شده ‏باشد و دانش‏آموز محقق ‏شما ‏تنها ‏ظرف ‏چند دقیقه ‏آن ‏را پرینت‏ گرفته ‏و آماده‏ی‏ تحویل ‏کرده ‏باشد و شاید هرگز محتوای ‏مطلب‏ ارائه ‏شده ‏را حتی ‏یک ‏بار هم‏ به ‏طور کامل ‏مطالعه ‏نکرده ‏باشد؟ لطفا"خلقتان‏ تنگ‏ نشود!

اصلا"قصد ندارم‏ شما ‏را نسبت‏ به ‏تکالیف ‏فوق‏العاده‏ای‏ که ‏به ‏دوش ‏دانش‏آموزانتان ‏می‏گذارید، بد بین‏ کنم، یا ارزش‏ تحقیق‏ و پژوهش ‏اینترنتی‏ را زیر سؤال ‏ببرم‏ و یا حتی‏ ارزش ‏نمره‏ای‏ را که ‏از این‏ طریق ‏به ‏آن ‏ها ‏خواهید داد، کم‏ رنگ ‏کنم...

قصد من ‏فقط ‏و فقط‏ هوشیار کردن ‏شماست‏ تا‏ دانش‏آموزانتان ‏هرگز فراموش‏ نکنند، با چه‏ معلم ‏زیرکی ‏رو به‏رو هستند؛ همین!

این پژوهش اثرکیست؟!

اکنون ‏وارد‏ سایت ‏گوگل‏ شوید و چند جمله‏ی ‏کلیدی ‏را که ‏در مقابل ‏یافته‏اید، به ‏صورت‏ جداگانه ‏در گیومه ‏قرا ردهید. دقت‏داشته ‏باشید، جملات ‏کلیدی ‏منتخب ‏را دقیقا" به ‏همان‏صورت ‏و با همان ‏رسم ‏الخطی ‏که ‏نوشته ‏شده‏اند، تایپ‏کنید. سپس ‏با کمک‏ موتور گوگل ‏در صفحات‏ وب ‏جست ‏و جو کنید تا اصل‏ مقاله ‏را بیابید!

Google

"جسم غوطه‏ور در سیال به اندازه وزن سیال جابه‏جا شده سبک می‏شود."

I" m feeling lucky

Google search

البته امیدوارم گمان ما و شما‏ هرگز درست نباشد!

مجله رشد مدرسه‏ی فردا - زینب گلزاری

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم : نوربخش