سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اعتقاد به کارعلمی و سیستماتیک دردولت احمدی نژاد باعث استمرارطرح جامع ورزش خواهد شد رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی گفت: گمانه زنی ها درمورد رییس آینده سازمان تربیت بدنی جزو طبیعت تغییرات سیاسی درراس مدیریت اجرایی کشور است، ولی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نارضایتی تربیت بدنی از مدیریت پرسپولیس

اعتقاد به کارعلمی و سیستماتیک دردولت احمدی نژاد
باعث استمرارطرح جامع ورزش خواهد شد


رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی گفت: گمانه زنی ها درمورد رییس آینده سازمان تربیت بدنی جزو طبیعت تغییرات سیاسی درراس مدیریت اجرایی کشور است، ولی تصمیم گیری نهایی دراین زمینه را رییس جمهورمنتخب مردم انجام خواهد داد.

مهدی قدمی رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی درگفتگوی اختصاصی با مهرضمن بیان این مطلب پیرامون احتمال تغییرمعاون رییس جمهور وریاست سازمان تربیت بدنی دردولت آینده گفت: درخصوص اینکه درآینده چه تغییراتی درسطح مدیریت ورزش کشور رخ خواهد داد، اطلاعی ندارم. ولی قدرمسلم رییس جمهور آینده دربخش ورزش اعتقاد به مدیریتی همسو، همفکر وهمراه خواهد داشت تا بواسطه دغدغه های مشترک وتقارن دیدگاه بتواند برنامه های مورد نظردراین حوزه راعملیاتی و پیشرفت لازم دربدنه ورزش کشوررا ایجاد کند.

قدمی پیرامون مطرح شدن برخی گزینه ها برای احرازپست ریاست سازمان تربیت بدنی اظهارداشت: دراین زمینه تنها شخص رییس جمهورتصمیم گیری خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که ایشان با برآیندی که ازعملکرد دوره چهارساله مدیریتی آقای مهرعلیزاده دارند، نیازی به تغییرسیستم مدیریتی ورزش کشور احساس نکنند.

رییس مرکزتوسعه ورزش قهرمانی درمورد اینکه آیا درصورت برکناری مهرعلیزاده وی نیزازمسئولیت خود کناره گیری خواهد کرد یاهمچنان دربخش ورزش به فعالیت خود درسازمان تربیت بدنی ادامه خواهد داد، تصریح کرد: بنده درسازمان تربیت بدنی با آقای مهرعلیزاده آشنا شدم وهمواره نهایت تلاشم را به کارگرفتم تا به نحو احسن وظایفی که برعهده ام قرارمی گیرد را انجام دهم ورضایت مسئول مافوقم را جلب کنم ودراین راه نیزبا هدف خدمت وارد شدم ودرآینده نیزدرهرجایگاهی که بتوانم به مردم خدمت کنم، انجام وظیفه خواهم کرد.

قدمی درمورد اینکه اساسا رئیس دستگاه ورزش باید دارای چه ویژگی ها وشاخصه های مدیریتی باشد، اظهارداشت: به اعتقاد من ورزشی بودن رئیس سازمان جزو حداقل ویژگی های مدیریت ورزش آینده است وبرخورداری ازتجربه مدیریت درسطوح بالا، دارا بودن نگاه استراتژیک، آشنایی با مشکلات حوزه ورزش، داشتن تحصیلات عالیه بویژه درزمینه مدیریت ورزشی ومهمتر ازهمه دوویژگی که مقام معظم رهبری پیرامون مدیران ورزشی برآن تاکید دارند، برخورداری ازنگاه اعتقادی وارزشی وجوان بودن مدیران دراین بخش است تا با پتانسیلهای موجود ونگاهی همه جانبه، سیستماتیک وبرنامه محوردرراه اعتلای ورزش کشورگام بردارد.

وی درپاسخ به این سئوال که درورزش کشورتجربه نشان داده ثبات مدیریتها عاملی تعیین کننده درتوفیقات ورزشی بوده است، یادآورشد: ثبات مدیریت تا آنجا می تواند باعث پیشرفت کارتلقی شود که بارهزینه ها کمتر ازبارفایده باشد، درغیراینصورت نمی توان ازثبات مدیریت به توفیق ورزشی رسید. بنده به این اصل که ثبات مدیریت می تواند به پیشرفت ورزش کمک کند، قائل هستم ومعتقدم دوره آزمون وخطا درورزش کشورسپری شده است. درشرایط کنونی اعتقاد دارم ثبات مدیریت درکنارهمسویی با دیدگاه های رییس جمهور منتخب می تواند به پیشرفت ورزش کمک کند، چرا که اشراف مدیریت فعلی نسبت به تنگناها، مشکلات ونارسایی های بخش ورزش با یک مدیریت مطلوب می تواند اثرات سریعتر و اساسی تری به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی پیرامون وضعیت طرح جامع دردولت آینده خاطرنشان کرد: آنچه ازبیان دیدگاههای دکتر احمدی نژاد دربخش ورزش می توان برداشت کرد، پذیرش اصول طرح جامع و اعتقاد به کاربرنامه ای ازسوی دولت آینده است و اینکه دربخش ورزش آنچه انجام شده نباید تکرارشود. ایشان براین نکته اذعان دارند که طرح جامع نظیرهرطرح دیگری درکشوربا اشکالاتی همراه است، ولی اعتقادی به توقف طرح ندارند، بلکه معتقدند با انجام برخی اصلاحات باید ورزش کشوردر چارچوب نگاه برنامه ای،علمی وسیستماتیک به حرکت خود ادامه دهد ودراین راه برشایسته سالاری درانجام ماموریتهای طرح تاکید داشتند که بیانگرنگاه مثبت رئیس جمهورآینده به طرح جامع است.

وی اضافه کرد: توسعه ورزش همگانی نیز ازجمله برنامه های مورد نظردکتراحمدی نژاد است که ازجمله ماموریتهای طرح جامع است وبا گسترش ورزش دراین بخش می توان درجهت نشاط وشادابی اجتماع حرکت کرد که ایجاد معاونت ورزشهای همگانی وتفریحی وتاسیس فدراسیونهای جدید که پیش ازاین درقالب انجمنها فعالیت می کردند، درهمین راستا صورت گرفته است و براساس طرح جامع شورای شهر وشهرداریها عهده دارتامین منابع مالی این نوع فدراسیونهای تازه تاسیس خواهند بود.

قدمی دربخش دیگری ازسخنان خود پیرامون تغییروتحولات اخیردرباشگاه استقلال ونسبت دادن این تغییرات به سیاسی کاری مسئولان سازمان تربیت بدنی وبدنبال حمایت قریب ازهاشمی رفسنجانی تاکید کرد: اگراین تغییرات اهداف سیاسی را مد نظر داشت، قطعا پیش ازانتخابات ریاست جمهوری دردستورکارسازمان قرارمی گرفت تا به نتایج مشخص تری منجرشود. بنابراین نسبت دادن این تغییرات به مسائل سیاسی نوعی فرار ازواقعیتهاست. بنده با صراحت اعلام می کنم که این تغییرات تنها نتیجه عملکرد باشگاه استقلال ظرف دوسال گذشته صورت گرفته که با وجود سیستم حمایتی که تاکنون درهیچ دوره ای تا این اندازه سابقه نداشته، عملکرد تیم استقلال دور ازحد انتظاربوده است. علاوه براین درطول یکسال گذشته سازمان همواره به مسئولان باشگاه تاکید دارد که شرایط تبدیل شدن باشگاه استقلال را به سهامی عام فراهم کنند تا بتوانیم سهام باشگاه را دراختیارمردم قرار دهیم، ولی فعالیت مثمرثمروموثری را ازسوی مدیریت باشگاه شاهد نبودیم. ازهمین روازمان تصمیم گرفت فردی ازجنس ورزش ومحبوب دربین خانواده استقلال را درهیات مدیره جایگزین آقای قریب کند که آقای فتح الله زاده که پیش ازاین نیز سابقه مدیریت باشگاه را داشتند، جایگزین کردیم که این اقدام اضافه نمودن یک نیروی قدرتمند به تیم مدیریتی باشگاه بود ومعلوم نیست، آقای قریب چرا تصورکرده اند که قراراست آقای فتح اله زاده عهده دارمدیریت باشگاه شوند وبراین اساس آشفته شده اند؟

وی اضافه کرد: درتیم پرسپولیس نیزازنتایج بدست آمده رضایت نداریم ودرحال بررسی عملکرد مدیریت این تیم هستیم و درصورتی که به این جمع بندی برسیم که تغییرمدیریت باعث اجرای بهتربرنامه ها خواهد شد این تصمیم را عملی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست سازمان تربیت بدنی درقبال این دوباشگاه کارسیستماتیک وبا برنامه است وتغییرات تنها برپایه عملکردها صورت می گیرد وتنها ازجنبه ورزشی به روند توفیقات این دوباشگاه توجه داریم.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین