تبیان، دستیار زندگی
وظیفه آموزش این است که ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل کند نه ذهن های پر. دوستانی انتخاب کنید که اهل زحمت باشند و شما را به درس خواندن و زحمت کشیدن تشویق کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان مخصوص تنبل ها

زمان

وظیفه آموزش این است که ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل کند نه ذهن های پر.

دوستانی انتخاب کنید که اهل زحمت باشند و شما را به درس خواندن و زحمت کشیدن تشویق کنند.

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی داشته باشد یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

یک تمبر پستی موفقیتش را تضمین می کند چون این توانایی را دارد که تا رسیدن به هدف به چیزی بچسبد.

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

دوستانی انتخاب کنید که اهل زحمت باشند و شما را به درس خواندن و زحمت کشیدن تشویق کنند.

شرط پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد.

خواندن بدون فکر کردن همانند خوردن بدون هضم کردن است.

برای آدمهای مصمم و جدی همیشه وقت و فرصت فراهم است.

آرمانهای بزرگ همت های بلند می طلبد.

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

عظمت زندگی در علم نیست بلکه در عمل است.

جدیت مقصد را نزدیک می کند.

در دنیا لذتی نیست که با لذت مطالعه برابری کند.

فردا وقتیست که تنبلها کار خواهند کرد.

آموزش و پرورش استان اصفهان

گروه خانواده و زندگی- تنظیم برای تبیان: کهتری

کتاب ذهن برتر در فروشگاه اینترنتی تبیان برای استفاده شما عزیزان موجود است.

مقالات مرتبط

مشکلات را ضربه فنی کن

به دنیا بگویید : سیب!

موفقیت یک رویا نیست

چکیده آرزوهای بشر

حضور در مدرسه زندگی

نگران فردا نباشید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.