وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از گـفـت وگـوهـاى مـهـم و در خور درنگ درحوزه كارى حوزه نقـش آفـرینـى ایـن نهاد و نخبگـان آن در سیاست است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسـالت سيـاسـى حـوزه ها
امام ،خمینی ،روحانیت ،شهدا

از گـفـت وگـوهـاى مـهـم و در خور درنگ درحوزه كارى حوزه نقـش آفـرينـى ايـن نهاد و نخبگـان آن در سياست است.

مـقـصـود از نقش آفرينى حوزه در سياست اين است كه آيا حوزه به عـنـوان نـهـادى دينى همان گونه كه وظيفه دارد به تبليغ دين و ارشـاد مـردم بـپـرزاد وظـيـفـه دارد پايه هاى حكومت اسلامى را بـرافـرازد و بـه اجـراى قانونها و آموزه هاى اسلام بپردازد يا ايـن كـه حـوزه در اين عرصه ها هيچ گونه وظيفه و رسالتى ندارد بسان كليسا؟

بـه انزوا كشاندن حوزه ها و دور كردن روحانيان از تلاشهاى سياسى در گذشته بيش تر ريشه در نقشه ها و حركتهاى استعمارى داشت تا فـكـر و انديشه و تراوش فكرى شمارى ازحوزويان و متفكران حوزوى.

الـبـتـه واگويه ها و تبليغات و به بوق و كرنا دميدنهاى دشمن و هـمـيـشـه و همه گاه از جدايى دين از سياست سخن گفتن كم كم در ذهـنـهـا جا باز كرد و اين ذهنيت را به وجود آورده كه دخالت در سـيـاسـت نه تنها وظيفه روحانيان نيست كه به دور از شان آنان اسـت. بـه گفته حضرت امام (آخوند سياسى) در نظر آنان يك فحش و ناسزا پنداشته مى شد.

امـام خـمـينى در چنين روزگارى و دوران رواج چنين انديشه هايى گـام بـه مـيـدان سياست نهاد و از جايگاه فقيه و اسلام شناس با گـونـاگون بيانها و سخنها از حوزه و روحانيت خواست تا در عرصه هـاى سـيـاسى حضور يابند و به عنوان وظيفه و رسالتى دينى نظام طاغوتى را براندازند و پرچم حكومت اسلامى را برافرازند.

ايـن انـديـشـه مـتعالى و رهگشا و مترقى را امام بارها پيش از انـقـلاب اسلامى و پس از آن به مناسبتهاى گوناگون عرضه كرد و بر آن پـاى فـشـرد. آن بـزرگوار انجام رسالت تاريخى و وظيفه دينى حـوزه را تـنها در صورتى امكان پذير مى دانست كه اين نهاد دينى در متن سياست حضور يابد و برخوردار از قدرت اجرايى گردد.

 اين باور از چند اصل اساسى زير سرچشمه مى گيرد كه بدون توجه به آن اصول اظهار چنين ديدگاهى غيرمنطقى است:

1. اصل پيوند دين و سياست.

2. نـقـش آفـريـنـى و حـضـور كـارآمد در عرصه سياسى وظيفه مهم پيامبران و امامان معصوم(ع).

3. مـشـتـرك بـودن عـالـمـان دينى و فقيهان عادل و پرهيزكار با پيامبران در اين وظيفه.

4. تـشـكيل حكومت از مهم ترين و اساسى ترين وظيفه هاى عالمان و فقيهان ژرف انديش عادل و پرهيزكار.

بـنـابـراين بررسى انديشه (بايستگى حضور گسترده عالمان دين در عـرصـه هـاى سـيـاسـى) از نـگاه امام بسته به روشن گرى وتحليل انديشه آن بزرگوار نسبت به اصول ياد شده دارد.

در ايـن نـوشـتـار كه به پاس بزرگداشت صدمين سالگشت تولد حضرت امـام خـمـينى نگاشته مى شود بر آنيم كه نگاهى گذرا به چگونگى نگرش آن فرزانه به اين موضوع و مبانى آن داشته باشيم.

ادامه دارد...


نویسنده:محمدصادق مزينانى                                               تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین