تبیان، دستیار زندگی
با انجام این فعالیت شما به خوبی قادر به تشخیص زاویه های متمم در مثلث قائم الزاویه ای که ارتفاع وارد بر وتر آن رسم شده است، خواهید بود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه

زاویه

موضوع:

زاویه های متمم

هدف:

تشخیص زاویه های متمم در مثلث قائم الزاویه ای که ارتفاع وارد بر وتر رسم شده.

شرح فعالیت:

شکل زیر یک مثلث قائم الزاویه و ارتفاع وارد بر آن را نشان می دهد رأس های مثلث را تغییر مکان دهید. کدام زاویه ها همیشه متمم هم هستند؟

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

(حداقل 4 جفت زاویه متمم می توان نام برد؟)

به جز زاویه B، کدام زایه متمم زاویه کدام زاویه متمم زاویه C است؟

آیا می توان این دو زاویه (  و ) یک زاویه متمم دارند؟

آیا می توان گفت این دو زاویه چون متمم مساوی دارند با هم مساویند؟

شما می توانید با پاسخ دادن به سؤال مرتبط با مطلب و تکمیل عبارت های زیر درستی جمله فوق را به زبان ریاضی نشان دهید:

راهنمایی

تنظیم: مریم فروزان کیا