روز ۱۴ فروردین، روز جهانی کتاب کودک و ۱۴ تا ۲۰ فروردین، هفته كتاب كودك است . هرکجا که هستید، این روز و این هفته را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم! طرح کتابک رابا هم مرور میکنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفته جهانی کتاب کودک

هفته کتاب کودک

روز ۱۴فروردین، روز جهانی کتاب کودک است. از سال ۱۹۶۷ این روز که همزمان با سالروز تولد هانس كریستیان اندرسن است، به عنوان روز جهانی کتاب کودک در سراسر جهان جشن گرفته می شود.

روز ۱۴فروردین، روز جهانی کتاب کودک است. از سال ۱۹۶۷ این روز که همزمان با سالروز تولد هانس كریستیان اندرسن است، به عنوان روز جهانی کتاب کودک در سراسر جهان جشن گرفته می شود.

بزرگداشت این روز به پیشنهاد یلا لپمن Jella Lepman  ، بنیانگذار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY یا نهاه شد. این دفتر، همه‌ساله، مسئولیت تهیه پیام و پوستر مخصوص روز جهانی کتاب کودک را به یكی از شعبه‌های ملی خود می‌سپارد. یكی از نویسندگان برجسته كتاب‌های كودكان آن كشور مسئولیت نوشتن پیام برای كودكان و نوجوانان جهان را برعهده می گیرد و یكی از تصویرگران برجسته همان كشور نیز به‌مناسبت این روز، پوستری را با الهام از متن پیام، طراحی می‌كند. امسال کشور مصرعهده دار تهیه پیام و پوستر روز جهانی کتاب کودک شده است.

بزرگداشت این روز به پیشنهاد بنیانگذار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY یا نهاه شد. این دفتر، همه‌ساله، مسئولیت تهیه پیام و پوستر مخصوص روز جهانی کتاب کودک را به یكی از شعبه‌های ملی خود می‌سپارد. یكی از نویسندگان برجسته كتاب‌های كودكان آن كشور مسئولیت نوشتن پیام برای كودكان و نوجوانان جهان را برعهده می گیرد و یكی از تصویرگران برجسته همان كشور نیز پوستری را با الهام از متن پیام، طراحی می‌كند.

در ایران، با توجه به این كه روز دوم آوریل برابر با سیزدهم نوروز است، از سال ۱۳۴۹ این روز در ۱۴ فروردین برگزار می شود و از همان روز تا یک هفته به عنوان هفته کتاب کودک شناخته شده است. در این مدت همه نهادها و سازمان‌هایی كه دست‌اندركار تهیه كتاب و توسعه كتابخوانی در ایران هستند برنامه‌های ویژه ای در این زمینه تنظیم و اجرا می‌كنند امسال کتابک برای هر چه باشکوه برگزار کردن این هفته فراخوانی را منتشر کرده است. متن فراخوان:

مادران و پدران،‌ آموزگاران و مربیان، کتابداران و مروجان،‌ روز ۱۴ فروردین، روز جهانی کتاب کودک و ۱۴ تا ۲۰ فروردین، هفته كتاب كودك است . بیایید در هر جای این سرزمین پهناور که هستید این روز و این هفته را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم! در خانه، در مدرسه یا در کتابخانه، هر کجا که هستید و می توانید، از هم اکنون برای این روز و این هفته برنامه هایی تدارک ببیند. از همین امروز با کودکان و نوجوانان، ‌در خانه یا مدرسه، ‌درباره این روز سخن بگویید و از آن ها بخواهید که برنامه ای برای برگزاری این هفته تهیه کنند. کتابک پیشنهاد می کند:

۱.این برنامه شامل انجام پژوهشی درباره زندگی هانس کریستین اندرسن باشد.

۲.کودکان یا نوجوانان با کمک هم داستان هایی از هانس کریستین اندرسن را که می پسندند،‌ انتخاب و برای برنامه هایی مانند خواندن در کلاس یا تبدیل به نمایش نامه در پوشه ای گردآوری کنند.

۳. گروهی از بچه ها داستان هایی را که به نمایش نامه تبدیل شده اند،‌ برای اجرا در مدرسه یا هر جای دیگر آماده کنند.

۴. آن ها می توانند طرح تصویرگری این داستان ها را انجام دهند و پس از آن برنامه ای برای ساخت کتاب مصور و تصویری را در کارگاه های خانگی یا آموزشگاهی به اجرا دربیاورند.

۵. پوستری را به مناسبت این روز یا هفته به شکل فردی یا گروهی تهیه کنند. موضوع این پوستردرباره کتاب و کتابخوانی باشد.

۶. از برخی شخصیت های این داستان ها با پارچه یا خمیر و هر ماده مناسب دیگر عروسک یا تندیس بسازند. و ده ها فعالیت دیگر که به ابتکار خود کودکان و نوجوانان می توان تدارک دید.

کتابک همه مادران و پدران،‌ آموزگاران و مربیان، کتابداران و مروجان را فرا می خواند  که گزارش فعالیت های انجام شده در هفته کتاب کودک را همراه با تصویرهای مرتبط به آدرس پست الکترونیکی: یا ketabakinfo@gmail.com تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ارسال دارند. کتابک گزارش های شما را در سایت کتابک بازتاب خواهد داد و به بهترین فعالیت ها تقدیر نامه ای داده خواهد شد.

گردآوری و تنظیم برای تبیان:نرگس امیرسرداری