تبیان، دستیار زندگی
تصمیمات اتخاذ شده در مـورد تغییرات ایجاد شده در قوانین بازی فـوتـبـال جهت اجرا در سال ‌2006- ‌2005 طی جـلسه IFAB كه در شهر كاردیف كشور ولز صورت گرفت، به صورت ذیل اتخاذ گردید. به گزارش خبرنگار ایسنا پیرامون قوانین جدید ‌2006...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین جدید فوتبال

تصمیمات اتخاذ شده در مـورد تغییرات ایجاد شده در قوانین بازی فـوتـبـال جهت اجرا در سال ‌2006- ‌2005 طی جـلسه IFAB كه در شهر كاردیف كشور ولز صورت گرفت، به صورت ذیل اتخاذ گردید.

به گزارش خبرنگار ایسنا پیرامون قوانین جدید ‌2006- ‌2005 و دستورات فنی برای داوران نوشته است:

مساعدتهای فنی برای كمك به قضاوت (نتیجه توپ روی خط دروازه)

اولین آزمایش‌ها و كنترلهای رسمی از سیستم‌های فنی جهت تخمـیـن زدن این مسأله كه آیا توپ كاملا” از خط دروازه عبور كرده یا نه در مسابقات قهرمانی نوجوانان زیر ‌17 سال جهان در ماههای سپتامبر و اكتبر به تاریخ ‌26شهریور تا ‌12مهرماه سال ‌84 صـورت خـواهـد گـرفت. هیأت تصمیم گیرنده به طرحی كه توسط شركت adidas كه یاردراز مدت فیفاست بـا شـركت آلـمـانـی، AG قـاهره و مـوسسه‌ی فرانهافـر آلمان كه با یكدیگر سیستمی با یك نمونه اولیه از یك توپ كـه بوسیله یك تراشه الكترونیكی جاسازی شده و در ورزشگاه نیز تجهیزات لازم مستقر می‌شود، ارائـه دادنــد كـه ارائــه چنین طـرحـی بـه‌ـصـورت تـصویـری طرح و زیربنایی لازم جـهت نشان دادن اینكه چطور و به چه صورت تـوپ از خـط دروازه عبور كرده یا نه را مشخص می‌نماید. این سیستم به‌صورت كامل كار می‌كند و مراتب را دقیق متذكر خواهد شد.

قانون ‌3 تعداد بازیكنان

تغییراتی كه در مسابـقات غیر از رقابتهای رسمی یعنی دوستانه به‌ـكار مـی‌رود بـرای مسابقات تیمهای الـف مـلـی تا حداكثر‌6 تعویض درنظر گرفته می‌شود. در مسابقات دوستانه دیگر شایـد از نـفـرات جـانشین بیشـتری استفاده شود كه با اتفاق نظر با هماهنگی داور قبل از بازی تصمیم نهائی جهت تعداد تعویض صورت گرفته می‌شود.

اگر یك بازیكن بـدون اطلاع داور وارد زمین بازی شود بـازی متوقف می‌شود و به متخلف تذكر داده می‌شود كه باید زمـیـن بـازی را تـرك كـنـد. بـعد از این مسأله و ارتكاب چنین تخلفی بازی با یك ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه تیم خاطی و محلی كه توپ موقع بازی متوقف شده بود صورت می‌گیرد.

قانون ‌5 داور

درمـورد محدوده اخـتـیارات و تصمیمات داوری، عبارات جدیدی به شرح ذیل اضافه شده است. داور ممكن است فقط تصمیمی را هنگامی كه او بازی را دوباره شروع نكرده یا به بازی خاتمه داده است تغییر دهد؛ بنابراین بعد از دمیدن سوت پایانی هیچ توصیه و یا گفته‌ای از كمك داور و یا داور چهارم نمی‌تواند برای تغییر آن تصمیم اتخاذ شده بـكار رود.

قـابـل ذكـر است تـامـل و تائیدی در مسائل و فعالیت‌های انضباطی یا اتفاقاتی كه نیاز به گزارش دادن دارد این معنی را تـفـهـیـم مـی‌كند كـه تـوصیه و تصمیمات تائیدی برخلاف مسائل انضباطی نمی‌باشد. دستورالعمل IFAB پیشنهاد می‌كند كه یك اتفاق مشابه در پایان نیمه اول باید توسط داور مدنظر قرار گرفته شود.

قانون ‌11 آفساید

تصمیم و رای جـدیـد برد بین‌المللی برای قانون یازدهم موقعی صدق می‌كند كه یك بازیكن برطبق فعالیتی كه در بازی انجام می‌دهد مورد توجه است. به عبارتی دیگر بـازیكنی در وضعیت آفسایـد زمـانـی جـریـمـه مـی‌شود كـه

‌1- دخالت در بازی كـنـد (تـوپ را لـمس كند)

‌2- روی بازی حریف تاثیر گذارد (مانع بازی كردن حریف شود یا به طـریـقـی از حـركـات بـدنـی حریف را گمراه كند و یا مخل حواس حریف شود)

‌3- كسب امتیاز نماید (در وضعیت آفساید از توپ برگشت شده یا منحرف شده حتی با تماس بازیكن حریف بازی كند)

قانون ‌12 خطاها و رفتار ناشایست

تصمیم ورای چهار همه تـلكهایی را كـه برای حریف خطرساز است را مشمول می‌شود و كلیه خطاهای جدی و وخیم یعنی نه فقط تكل از پشت بلكه داور این اختیار را دارد كه تكل از هرطرف جلو، پشت و پهلو كه سلامتی بازیكن را به خطر اندازد با كارت قرمز جریمه كند. داور در زمین جریمه‌هـای انـظباطی را وضع می‌كند، از زمانی كه او وارد زمین شده و تا زمانی كه او زمین بازی را پس از سوت پایانی ترك می‌كند؛ بنابـراین مسأله كه داور باید اولین نفری بـاشد كـه وارد زمـیـن می‌شود مهم بـه نظر می‌رسد و همچنین آخـریـن نـفـری كـه زمـیـن را ترك می‌كند. اگر این اصل به‌كار گرفته شود هر مسأله‌ای كه قبل از ورود داور و یـا بـعـد از خروج داور از زمین اتفاق بیفتد قبلا” در تونل ورودی مانند تخلفهای دیگر گزارش خواهد شد، اما كارتی نشان داده نمی‌شود و یك آزمایش در رقابتهای زیر ‌17 و‌20 سال فیفا صورت خواهد گرفت.

قانون ‌14 ضربه پنالتی

اگر توپ وارد دروازه شد و ضربه زننده مرتكب خطا شود و یا هم‌تیمهایش خطا كردند، قانون فعلی شفـاف نیست در مورد اینكه چـطور بـازی باید مجدد شروع شود در آینده یك ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مدافعی كه در آن محل تخلف اتفاق افتاد، اعلام خواهد شد.

قانون ‌15 پرتاب اوت

در آینده همه بازیكنان حریف بـاید حداقل ‌2متر از پرتاب كننده توپ بایستند تا اینكه توپ در جریان بازی قرار بگیرد كه باز در خصوص تصحیح این قانون برد احتمال دارد در تجدیدنظر خود فاصله را از خط محسوب نماید.