تبیان، دستیار زندگی
ورماه اجرا می شود سمفونی امام رضا(ع) در شهریورماه و به رهبری علی رهبری، توسط اركستر سمفونیك تهران اجرا می شود . خالق این اثر روز شنبه به خبرنگار هنری ایسنا گفت: در کنار این اجرا ،سمفونی خلیج فارس نیز هم اكنون به رهبری چكناوا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سمفونی امام رضا(ع) در شهریورماه اجرا می شود


سمفونی امام رضا(ع) در شهریورماه و به رهبری علی رهبری، توسط اركستر سمفونیك تهران اجرا می شود .

خالق این اثر روز شنبه به خبرنگار هنری ایسنا گفت: در کنار این اجرا ،سمفونی خلیج فارس نیز هم اكنون به رهبری چكناواریان توسط اركستر تلویزیون در حال تمرین است.

گفتنی است: سمفونی امام رضا(ع) به شرایط اجتماعی ،سیاسی و فراز و نشیب های تاریخی خراسان درزمان امام هشتم شیعیان "امام رضا(ع )" و حوادث عمده آن روزگار می پردازد .

این سمفونی همانند سمفونی خسوف دارای مضامین آئینی مذهبی است در سال جاری اجرا می شود.

فرهت پیش از این گفته بود اركستر سمفونیك تهران برای اجرای این سمفونی، بسیار كوچك است و برای اجرای این سمفونی به اركستر بزرگتری نیاز است.