تبیان، دستیار زندگی
همه ما با زکات مالی آشنا هستیم، اما باید دانست، تنها مال نیست که به آن زکات تعلق می گیرد. امور غیر مالی هم زکات دارند و انسان باید زکات هر نعمتی را بپردازد. البته زکات هر چیزی متناسب با خود آن چیز است. زکات در امور مالی، مال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زکات ورزشی


همه ما با زکات مالی آشنا هستیم، اما باید دانست، تنها مال نیست که به آن زکات تعلق می گیرد. امور غیر مالی هم زکات دارند و انسان باید زکات هر نعمتی را بپردازد. البته زکات هر چیزی متناسب با خود آن چیز است. زکات در امور مالی، مالی است و در امور غیر مالی، در این جا توجه شما را به پاره ای از نعمت های غیر مالی که مشمول زکات می باشند، جلب می نمایم:

1- زکات بدن: حضرت علی علیه السلام روزه گرفتن و جهاد نمودن را زکات بدن دانسته و می فرماید:

"ولکل شییء زکاة و زکاة البدن الصّیام؛

هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن، روزه گرفتن است."

"زکاة البدن الجهاد والصّیام؛

زکات بدن، جنگیدن در راه خدا و روزه گرفتن است."

و امام حسن عسگری علیه السلام در این مورد می فرماید:

"قوله: "و انوا الزکوة" ای من المال و الجاه و قوّة البدن... و بالقوة معونة اخ لک قد سقط حماره او جمله فی صحراء او طریق و هو یستغیث فلا یغاث تعینه حتی یحمل علیه متاعه، و ترکبه وتنهضه حتی یلحق القافلة؛

[این که] خدای عزّو جلّ فرمود: "و زکات دادند"؛ یعنی از مال و جاه و نیروی بدنی ... و [یکی از مصداق های زکات] به وسیله نیروی بدنی، یاری کردن برادر دینی توست که الاغ یا شتر او در راه یا بیابان از پا در آمده و سقوط کرده و او کمک می طلبد و کسی به یاری اش نمی شتابد؛ تو به او کمک می کنی تا کالایش را بر مرکبش بار کند و بر آن سوار شود و یاری اش می کنی تا خود را به قافله اش برساند."

2- زکات اجزای بدن: امام صادق علیه السلام برای هر جزئی از اجزای بدن زکاتی قابل است و می فرماید:

"علی کلّ جزء من اجزئک زکاة واجبة لله عزّ و جلّ، بل علی کلّ شعرة، بل علی کلّ لحظة، فزکاةالعین النّظر بالعبرة و الغضّ عن الشّهوات و ما یضاهیها، و زکاة الاذن استماع العلم و الحکمة و القران و فوائد الدّین من الحکمة و الموعظة و النّصیحة و ما فیه نجاتک با لا عراض عمّا هو ضدّه من الکذب و الغیبة و اشباهها؛

برهر جزئی از اجزای بدن تو، برای خدای عزو جل زکاتی واجب است، بلکه بر هر مویی، بلکه بر هر لحظه ای [زکاتی واجب است]. پس زکات چشم، نگاه کردن از روی عبرت و پند و چشم پوشیدن از شهوات و آن چه شبیه شهوات است. و زکات گوش، شنیدن علم و حکمت و قرآن و آن چه برای دین مفید است، از حکمت و موعظه ونصیحت و آن چه نجات تو در آن است، و دوری کردن و روی گرداندن از شنیدن آن چه ضد آن است، از دروغ و غیبت و آن چه شبیه آن است.

و زکاة اللّسان النّصح للمسلمین، و التّیقّظ للغافلین، و کثرة التّسبیح و الذّکر وغیره؛

و زکات زبان، نصیحت کردن مسلمانان و بیدار سازی غافلان و زیاد تسبیح گفتن و زیاد ذکر گفتن و غیر آن است.

و زکاة الید البدل و العطاء و السّخاء بما انعم الله علیک به، و تحریکها بکتبة العلوم، و منافع ینتفع بها المسلمون فی طاعة الله، و القبض عن الشّرور؛

و زکات دست، بذل و بخشش و سخاوتمند از آن نعمت هایی است که خداوند به تو انعام فرموده، و به حرکت در آوردن و به کار گرفتن دست به وسیله نوشتن علوم و آن چه در راه طاعت خدا و برای مسلمان سودمند است، و دست نگه داشتن از کارهای بد.

و زکاة الرّجل السّعی فی حقوق الله تعالی من زیارة الصّالحین، و مجالس الذّکر، و اصلا ح النّاس، وصلة الرّحم، و الجهاد و ما فیه صلاح قلبک و سلامة دینک؛

و زکات پا، راه رفتن و حرکت کردن در راه حقوق خدای متعال، از دیدار نیکان، و مجالس ذکر و یاد خدا، و اصلاح و آشتی دادن مردم، و دیدار خویشاوندان، و جنگیدن در راه خدا و آن چه صلاح قلب و سلامت دین تو در آن است، می باشد."

3- زکات شجاعت: اگر کسی شجاع است، باید به هنگام جنگ، به نفع اسلام به جبهه برود، و گر نه زکات شجاعت خویش را ادا ننموده است.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

"زکاة الشّجاعة الجهاد فی سبیل الله؛

زکات شجاعت، جنگیدن در راه خدا می باشد."

4- زکات سلامتی: حضرت علی علیه السلام می فرماید:

"زکاة الصّحة، السّعی فی طاعة الله؛

زکات سلامتی، تلاش در راه بندگی و طاعت خداست."

5- زکات پیروزی: آن حضرت زکات پیروزی بر خصم و حریف را، نیکی و گذشت دانسته و می فرماید:

"زکاة الظّفر، الاحسان؛

زکات پیروزی، نیکی و احسان است."

"العفو زکات الظّفر؛

زکات پیروزی، گذشت است."

6- زکات قدرت: حضرت علی علیه السلام زکات قدرت را نیز گذشت و انصاف می داند و می فرماید:

"زکاة القدرة، الانصاف؛

زکات قدرت، انصاف و دادگری است."

"العفو زکاة القدرة؛

گذشت و بخشش، زکات قدرت است."

منبع: ورزش در اسلام ، حسین صبوری

 ویژگی های یک ورزشکار مسلمان