تبیان، دستیار زندگی
از اینکه آقای احمدی نژاد بعنوان رییس جمهور انتخاب شدند بسیار خوشحالم و فکر می کنم در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی در تمامی عرصه ها ازجمله عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خواهیم بود. سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان ضمن ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوشحالی مایلی کهن از رییس جمهوری دکتر احمدی نژاد

از اینکه آقای احمدی نژاد بعنوان رییس جمهور انتخاب شدند بسیار خوشحالم و فکر می کنم در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی در تمامی عرصه ها ازجمله عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خواهیم بود.

سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: من هیچگاه درعرصه انتخابات به جانبداری ازکسی و گروهی اقدام نکرده ام، اما این بار به صورت خودجوش وبدون اینکه به دنبال منافعی باشم، درستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد حضوریافتم و ازکاندیدای مورد نظرم حمایت کردم. به اعتقاد من حضور آقای احمدی نژاد به ازمیان رفتن تبعیض درکشورما منجرخواهد شد وبسیاری ازمشکلات برطرف می شود.

مایلی کهن درخصوص شایعات موجود مبنی بر اینکه با حضوررییس جمهورجدید اوبه صحنه مدیریت ورزش بازمی گردد، تصریح کرد: من از سال 1358 کارمند سازمان تربیت بدنی هستم وطی این مدت روسای زیادی را دیده ام وبه جرات می توانم بگویم بهترین آنها کسی نبود جز مصطفی هاشمی طبا واین را می توانید ازکارمندان سازمان بپرسید. درحال حاضرهم همانطور که عنوان کردم به عنوان کارمند سازمان هرگونه پیشنهاد ونظری را به مسوولان ورزش کشور ارائه می کنم تا شاهد رشد و پیشرفت ورزش کشورمان باشیم. درمورد شایعاتی هم که وجود دارد باید بگویم من هرگز به دنبال چیزی نبوده ام وهمانطور که قبلا هم به آن اشاره کرده ام حضورم در انتخابات و انتخاب آقای احمدی نژاد برگرفته ازمتصل بودن به حزب وگروهی نیست بلکه بر این باوربودم آقای دکترمی تواند وضعیت موجود را بهبود ببخشد. اکنون هم بعنوان یک خدمتگزار درخدمت ورزش هستم وازصحنه ورزش نرفته ام که بخواهم به آن بازگردم.

مایلی کهن درپایان با اشاره به اینکه امتحانات پایان ترم حجم وسیعی ازفکر اورا به خود معطوف کرده اظهارداشت: درحال حاضر تمام توجه خود را به امتحانات پایان ترم معطوف کرده ام و هرگز نمی توانم به بازگشت به صحنه فوتبال فکرکنم. اما روزی اگر بخواهم مربیگری یک تیم باشگاهی را عهده دارشوم، آن تیم پرسپولیس خواهد بود. زیرا اعتقاد دارم پرسپولیس خانه ما پرسپولیسی ها است وازجانب مردم هم حمایت خواهم شد.