تبیان، دستیار زندگی
كلمه «یوم» در قرآن كریم ۳۶۵ بار، یعنى به اندازه روزهاى سال شمسى تكرار شده است. همچنین این كلمه به صورت جمع یا مثنى «۳۰» مرتبه یعنى دقیقاً مساوى تعداد روزهاى یك ماه آمده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برابری فرشتگان با شیاطین در قرآن

قرآن کریم

آیا مى دانید...

- كلمه «یوم» در قرآن كریم ۳۶۵ بار، یعنى به اندازه روزهاى سال شمسى تكرار شده است. همچنین این كلمه به صورت جمع یا مثنى «۳۰» مرتبه یعنى دقیقاً مساوى تعداد روزهاى یك ماه آمده است.

- كلمه «شهر» (یك ماه از سال) در قرآن كریم «۱۲» بار یعنى به تعداد ماه هاى سال تكرار شده است.

- كلمه «دنیا» به اندازه كلمه «آخرت»، «۱۵۰» بار ذكر شده است.

- كلمه «صلواة» (جمع صلاة) «پنج» بار به تعداد نمازهاى واجب یومیه در قرآن كریم ذكر شده است.

- كلمه «عزم»، «پنج» بار به تعداد پیامبران اولوالعزم: نوح، ابراهیم، موسى، عیسى(ع) و حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) ذكر شده است.

- كلمه «صالحات» (خوبى ها) در قرآن كریم به اندازه كلمه «سیئات» یعنى (بدى ها) «۱۸۰» مرتبه ذكر شده است.

- كلمه «رجل» (مرد) به صورت مفرد، «۲۴» بار در قرآن ذكر شده، همچنان كه كلمه «امراة»، (زن) نیز به همین میزان در قرآن آمده است.

- كلمه «ملائكه» به اندازه كلمه «شیاطین»، «۸۸» بار آمده است.

- كلمه «حیاة» (زندگى) در قرآن كریم به اندازه كلمه «موت» (مرگ)، «۱۴۵» بار تكرار شده است.

- كلمه «ناس» (مردم) در قرآن كریم به اندازه «رسل» (پیامبران)، «۳۶۸» باز ذكر شده است.

- كلمه «صبر» به اندازه كلمه «شدة» «۱۰۲» بار ذكر شده است.

- كلمه «ضلالة» (گمراهى) و مشتقات آن «۱۱۹» بار در قرآن كریم آمده است، در حالى كه كلمه «آیات» (نشانه ها) دو برابر آن یعنى «238» بار تكرار شده است.

- كلمه «بر» (خشكى) «۱۲» بار در قرآن كریم ذكر شده است. كلمه «بحر» (دریا) نیز در هر سه شكل مفرد، مثنى و جمع «۴۰» بار به كار رفته است، نسبت عددى این دو كلمه به یكدیگر برابر نسبت سطح خشكى به آب در كره زمین است.

- كلمه «طواف»، (چرخیدن دور چیزى) به همراه مشتقات آن «هفت» بار به تعداد طواف هاى دور خانه كعبه ذكر شده است.

- كلمه «سجد»، (سجده كرد) وقتى كه براى فاعل عاقل استفاده شده باشد، «۳۴» بار در قرآن كریم آمده است، این عدد مطابق با تعداد سجده هاى نمازهاى واجب یومیه است كه «۱۷» ركعت است.

- فعل امر «اقم»، (به پا دار) با «اقیموا»، (به پا دارید) در كنار كلمه «صلاة»، «۱۷» بار (به تعداد ركعت هاى نماز واجب یومیه) در قرآن كریم ذكر شده است.

نویسنده: مهدی علوی

گروه دین و اندیشه - مهدی سیف جمالی


منابع : تفسیر مفردات الفاظ قرآن كریم

- ماذا فى التاریخ، مهدى علوى