تبیان، دستیار زندگی
ترتیب کاندیداها براساس رای گیری اول تبیان می باشد به نام خدا  از روز چهارشنبه یازدهم خردادماه کلیه اعضای تایید نهایی می توانند با شرکت در نظرسنجی و دریافت اکانت ؛ نظر خود را اعلام نمایند . این رای گیری تنها م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترتیب کاندیداها براساس رای گیری اول تبیان می باشد

تعداد کل نظرات :

25 خرداد24 خرداد23 خردادساعتشبكه
احمدی نژادلاریجانیرضایی19:45یک
هاشمیمهرعلیزادهمعین21:45
لاریجانیرضاییقالیباف18:00دو
مهرعلیزادهمعینكروبی22:45
رضاییقالیبافاحمدی نژاد23:30سه
معینكروبیهاشمی19:00چهار
قالیبافاحمدی نژادلاریجانی21:00پنج
كروبیهاشمیمهرعلیزاده18:00خبر