تبیان، دستیار زندگی
بهترین های پرورشی از دید مربیان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین های پرورشی از دید مربیان

وجود ساختار جمعیتی جوان، دغدغه ی تربیت نسل را بیش از پیش می کند و بر حساسیت آن می افزاید. واگذاری آموزش و پرورش به نهادهایی خارج از خانواده، همان قدر که با نیازهای جامعه سازگار و در صدد برآورده کردن آن است در صورت بی توجهی در طولانی مدت معضلات جبران ناپذیری را بر نسل آینده و در واقع آینده ی جامعه تحمیل خواهد کرد.

این نگرانی در کشور اسلامی ما از دو حیث تشدید می شود.

مسئله اول  توجه به تغییرات نسلی است. تغئیراتی که جامعه را با طیفی مواجه می سازد که در قیاس با نسل قبل، نسلی که به طور ملموس با ارزش های جامعه درگیر و خواهان آن بوده اند، بواسطه ی خصایص سنی و ناآگاهی از کنه ارزشهای اجتماعی، میل بیشتری برای مخالفت با ارزشهای اجتماعی دارند. بازتولید نشدن بار ارزشی مناسک اجتماعی و دینی موجب ایجاد شکاف در فهم دو نسل مختلف از مفاهیم مشترک می گردد.

دومین مسئله، مسئله ی گفتمان های رقیبی است که در تعارض و بعضاً تخاصم با گفتمان جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند و سعی در وارونه جلوه دادن و گاها تحقیر ارزشهای اسلامی دارند، در این رقابت الزاما گفتمان جمهوری اسلامی تحقیر نمی گردد، در بسیاری از موارد گستردگی نمودهای کارآمدی گفتمانهای رقیب و بی توجهی فعالان داخلی به نقدها و ناکارآمدی های مترتب بر آن و بی خبری نسل جوان از گفتمانی که در بدو امر به آن تعلق دارند چنین نتیجه ای به بار می آورد.

این دو مسئله حضور مجازی در حوزه ی مسائل تربیتی با رویکردی مدرسه ای را بیش از پیش واجب و لازم می گرداند. از این رو از آبان ماه امسال گروه تربیتی تبیان با هدف راه اندازی بخش تربیتی در مدرسه ی اینترنتی شروع به ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای موجود کرد.

در بخش اردو ها و بازدید ها،مطالبی در سه حوزه ی معرفی مکان های مناسب، نکات فنی و نکات تربیتی مناسب برای اردو ها ارائه می شود.

پربازدید ترین صفحه در این بخش

ابزار ها و مهارت ها، بخشی است که در آن ملزومات و مهارت های مورد نیاز مربیان (اعم از نیاز های جزئی و کلی) که بخش عمده ای از وقت آنان را به خود اختصاص می دهد و مانع از رسیدگی به امور مهم تر می گردد، تهیه می گردد. این بخش، با هدف هم افزایی میان مربیان و استفاده از داده های یکدیگر طراحی شده است.

پربازدید ترین بخش در این صفحه

مناسبت های خاص مدارس، بخش دیگری است که در آن به موضوعات و مناسبت های ویژه ی مدارس پرداخته ایم.

پربازدید ترین صفحه مناسبت ها

فیلم و سینما بخش ناگزیری از ارتباط کودکان و نوجوانان ما با جهان اطرافند و چه خوب است اگر برای مواجهه آنان با این دنیای جادویی آمادگی داشته باشیم. در این بخش در حوزه های معرفی فیلم های مناسب، مقالاتی آموزشی برای مواجهه و مهارت هایی برای استفاده از این فن در فعالیت های تربیتی.

پربازدید ترین صفحه در سینما، مدرسه

نمایشنامه و سرود از ملزوماتِ غالبِ فعالیت های تربیتی در مدارس است که با توجه کافی به آنها می توان بهره برداری تربیتی بسیار خوبی انجام داد. ایجاد هویت های جمعی سالم، یادگیری کارگروهی و تعاون، مشارکت، افزایش سرمایه اجتماعی و ... از دستاوردهای فعالیت در این زمینه است. در این بخش با مشارکت معلمان و مربیان، به ارائه نمونه هایی مناسب، مهارت هایی در این خصوص و معرفی کتاب هایی در این زمینه پرداخته ایم.

پربازدید ترین صفحه در سرودها و نمایشنامه ها

کتاب و کتابخوانی در دنیای کنونی و برای نسلی که همه چیز را با سرعت می خواهد و توان تامل ندارد، مقوله ای پیچیده است. با این حال باید به دنبال راه هایی برای آشتی دادن این نسل با کتاب و شناخت کتاب های مفیدی که برای ایجاد این پیوند، گزینه های مناسبی هستند پرداخت. در این بخش تلاش ما فعالیت در این راستاست.

پربازدید ترین صفحه در کتاب و کتابخوانی

تنظیم: بخش تربیتی مدرسه اینترنتی