تبیان، دستیار زندگی
پر بازدید ترین های دانش افزایی والدین و معلمین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش افزایی والدین و معلمین

پر بازدید ترین ها

سالی که گذشت پر بود از اتفاقات ریز و درشت و برای ما و شما پر بود از مقاله های کوتاه و بلند. ما تمام تلاشمان را کردیم تا در بخشهای مختلف مدرسه اینترنتی به کمک شما بیاییم و با هم برای ساختن مدرسه ای بهتر تلاش کنیم.

هدف ما در این صفحه معرفی بخش های مختلف مدرسه و معرفی صفحاتی از هر بخش است که در سال گذشته بیش از سایر صفحات مورد بازدید قرار گرفته اند:

دانش افزایی معلمین:

هر نظام آموزشی در صورتی در انجام رسالت خود موفق خواهد بود که معلمانی برخوردار از صلاحیت‌های علمی و آشنا به روش‌های آموزشی و مجهز به مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای داشته باشد.  بنابر این سه عامل مهم برای معلم جهت پرواز موفقیت آمیز در فضای آموزشی، داشتن صلاحیت‌های علمی، اطلاعات مفید و موثر آموزشی و تلفیق آگاهی‌های علمی و تجربیات عملی می باشد. در تنظیم موارد این بخش سعی می‌کنیم جدیدترین رویکردهای آموزشی در جهان به آموزش را ارائه کرده و نیز برای معلم‌های جوان منابع اولیه و بسیار ضروری را فراهم کنیم. در عین حال می‌خواهیم آنچه ارائه می کنیم با معلم ایرانی وموقعیت آموزشی‌ وی متناسب باشد.تناسب داشته باشد.

رویکردها و فلسفه آموزشی

این بخش شامل کلی‌ترین و شفاف‌ترین نگاه ما به آموزش، ضرورت‌ها و کیفیت‌های آن است. رابطه‌های مختلف آموزش با مسایل اجتماعی، روانی، مذهبی و هر جنبه دیگر جامعه انسانی و اثری که آموزش بر همه این جوانب دارد، دست مایه این بخش است.

کنار آمدن با بزرگترها

روان شناسی یادگیری

دیدگاه جدید علم آموزش به اهمیت روان شناسی و نحوه کارکرد ذهن یادگیرندگان در کارایی آموزش اعتقاد دارد. در این بخش می‌خواهیم به معلم‌ها نشان دهیم که مغز چگونه یاد می‌گیرد و هر کدام از روش‌های ما با کدام یک از ویژگی‌ها و کارکردهای مغز رابطه دارد.

راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش آموزان

 تکنولوژی آموزشی

تكنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیك طراحی، اجرا و ارزیابی كلی فرآیند یاددهی یادگیری كه در آن هدف‌ها معین باشد و از یافته‌های روانشناسان وعلوم ارتباطات استفاده گردد تا آموزش مؤثرتر و پایدارتر ارائه گردد. تکنولوژی آموزشی شامل دو جزء اصلی است:1. جزء نرم افزاری شامل روش‌ها، دستورالعمل‌ها، الگوها، راهبردها، طبقه‌بندی‌ها ومحتوایی؛2. جزء سخت افزاری، شامل ابزارها، وسایل، دستگاه‌ها و رسانه‌های آموزشی.به جزء نرم افزاری در این بخش و به جزء سخت افزاری که در بخش مواد آموزشی به این جزء پرداخته می‌شود.

تدریس ساده و دلنشین

روشهای یاددهی یادگیری

در طی سال‌های بسیار زیادی که آموزش موضوع تفکر و عمل معلمان بوده است، روش‌های بسیار متنوعی برای یادگیری پدید آمده است.برخی معلم‌ها به آموزش‌های چهره به چهره اعتقاد دارند، بعضی معتقدند که تا عمل نباشد، یادگیری وجود ندارد و بعضی ها به اهمیت خلاقیت در آموزش تکیه می کنند. در این بخش معلم را با این روش‌ها، مزایا و معایب و کاربردهای هر یک از آن‌ها آشنا می کنیم.

70راه برای آموزش اثر‏بخش

 شیوه های ارزشیابی

شیوه‌های متفاوت آموزش از سخنرانی تا سفر علمی، بنا به ماهیت خودشان، روش‌های ارزیابی متفاوتی را می طلبند. هر معلم خوبی توانایی می‌داند که آموزش بدون ارزش‌یابی ناکامل و ناکارآمد است. از آنجاییکه ارزشیابی از آنچه فراگیر یادگرفته است، اغلب امری دشوار است در این بخش به ارائه شیوه های مفید ارزشیابی میپردازیم.

ضرورت توصیف نتایج(1)

دانش افزایی پدر و مادرها:

طبیعی است که چرخه آموزش بدون همکاری والدین کامل نمی شود. در این حین، پدر و مادرها لازم است با اهداف و روش‌های آموزشی هماهنگ باشند و در عین حال از مسایل تربیتی نیز آگاهی کافی داشته باشند. دوره‌ها و مفالات  آموزشی و تربیتی  تبیان با این هدف ارائه می‌شوند که اطلاعات و آگاهی والدین را در این زمینه‌ها افزایش دهند.

مقاله های تربیتی آموزشی

والدین در امر تربیت فرزندان و نیز در امور تحصیلی آن‌ها با مسائل بسیاری روبرو هستند. از  این رو در این بخش مقالاتی در این باب گنجانده شده است تا راهگشای والدین باشد.

مدیریت زمان در اوقات فراغت تابستانی