تبیان، دستیار زندگی
هواپیمائی یا هوانوردی یا ترابری هوائی به فعالیتهائی اشاره می کند که شامل پرواز مکانیکی و صنعت وسائل ترابری هوائی می شود و وسیله ترابری هوائی، شامل انواع بال ثابت ( هواپیما )، بال چرخان ( بالگرد )، و نیز وسائل ترابری هوائی سبکتر از هوا مانند بالونها و کشتی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر دیدنی هوانوردی

هواپیمایی یا هوانوردی یا ترابری هوایی به فعالیتهائی اشاره می کند که شامل پرواز مکانیکی و صنعت وسائل ترابری هوائی می شود و وسیله ترابری هوایی، شامل انواع بال ثابت ( هواپیما )، بال چرخان ( بالگرد )، و نیز وسائل ترابری هوایی سبکتر از هوا مانند بالونها و کشتی های هوایی ( هواناو نیز نامیده می شود) می شوند.

 • 19
  19
 • 20
  20
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10
 • 11
  11
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18

تهیه کننده: محسن مرادی