تبیان، دستیار زندگی
مثل بچه های دیگر، ایستاده بود مقابل غرفه و خیره شده بود به عروسک ها. نگاه کنجکاوش توجهم را جلب کرد، کمی نزدیک تر رفتم و سلام کردم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیکی نصیریان عضو سرزمین مجازی کودکان

نیکی نصیریان

مثل بچه های دیگر، ایستاده بود مقابل غرفه و خیره شده بود به عروسک ها.

نگاه کنجکاوش توجهم را جلب کرد، کمی نزدیک تر رفتم و سلام کردم.

مرا نشناخت، طبیعی هم بود.

جوابم را داد و پرسید سرزمین مجازی یعنی چی؟

نیکی نصیریان

خندیدم و برایش از سرزمین مجازی گفتم.

گفتم او هم می تواند مثل کوچولوهای دیگر در این سایت که فضایی امن و شیرین برای بچه ها، ثبت نام کند.

چشمانش درخشید.

پرسید می تواند عکس هم بگیرد؟!

دستش را گرفتم و او را به داخل غرفه بردم، کنار عروسک های مبین و مبینا ایستاد و عکس گرفت.

نیکی نصیریان

کمی بعد دوباره آمد و از مسابقه نامگذاری پرسید؟

او را به سمت عروسک سرزمین مجازی بردم و برایش توضیح دادم که می تواند برای این عروسک اسمی انتخاب کند.

لبخند زد، کمی فکر کرد و با خوشحالی گفت: زینگول.

خندیدم و فرم شرکت در مسابقه را به او دادم.

آری این هنرمند عزیز ما خانم نیکی نصیریان، حالا به جمع ساکنین سرزمین مجازی کودکان پیوسته است.

ثبت نام این کوچولوی هنرمند تبیانی از دیگر اتفاقات جالب و شیرینی بود که در 5 روز برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودکان و نوجوانان به وقوع پیوست.

نوشته: مریم فروزان کیا