تبیان، دستیار زندگی
شما چهارمین سوار کار هستید. با استفاده از دکمه JUMP از روی موانع عبور کنید. مواظب باشید از سوار کاران دیگر عقب نمانید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه اسب دوانی

شما چهارمین سوار کار هستید. با استفاده از دکمه JUMP از روی موانع عبور کنید.

مواظب باشید از سوار کاران دیگر عقب نمانید.

دریافت بازی