تبیان، دستیار زندگی
مثل بازاری ها باش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثل بازاری ها باش

چرتکه ایرانی

حضرت آیت الله مجتهدی می فرمایند :

بازاریها هر شب به حساب دفترشان می رسند . سود و ضرر و طلبکاری و بدهکاری را می نویسند اگر هر شب حساب و کتاب نکنند یک دفعه می بینند مقدار قابل توجهی ضرر کرده است و حواسش نبوده است گاهی هم بر اثر نداشتن حساب و کتاب ور شکست می شوند انسان هم باید هر روز به حساب نفسش برسد تا خدای نکرده یک دفعه ضرر نکند و یا ورشکست و عاقبت به شر نشود ، شب ، موقع خواب بنشین ببین چه کار کرده ای ، چشمت کجاها نگاه کرده ، زبانت چه ها گفته ، کجاها رفته ای ،چه کارکرده ای . اگر کار بدی کرده بودی ، خودت را سرزنش کن ، به خودت بگو و تصمیم بگیر آن کار را نکنی ، صبحها با خودت شرط بگذار که اگر آن کار را کردی نفست را یک جریمه ای بکنی و در طول روز مراقب باش که آن کار را انجام ندهی . مهمترین چیز، اینست که باید از خدا کمک بگیری .

از کتاب آداب الطلاب / شاکر برخوردار فرید

برای خرید کتاب آداب الطلاب و آفات الطلاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.