تبیان، دستیار زندگی
خانواده خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشند، با وفا و صمیمی باشند و به یکدیگر محبت و عشق بورزند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده خو ب یعنی ...

خانواده خوب یعنی ، زن و شوهری که با هم مهربان باشند ، با وفا و صمیمی باشند و به یکدیگر محبت و عشق بورزند ، رعایت همدیگر را بکنند ، مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند ، این در درجه اول . بعد ، اولادی که در آن خانواده به وجود می آید ، نسبت به او احساس مسئولیت کنند ، بخواهند او را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ کنند . بخواهند از لحاظ مادی و معنوی او را به سلامت برسانند ، چیزهایی به او یاد بدهند ، به چیزهایی او را وادار کنند ، از چیزهایی او را باز دارند وصفات خوبی را در او تزریق کنند .

از کتاب مطلع عشق/ محمد جواد حاج علی اکبری

برای خرید کتاب مطلع عشق کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.