تبیان، دستیار زندگی
نفر " به کتابفروشی آمد از مجموعه کتابهای قصه فرماندهان مجلدات 11 و 14 درباره زندگی شهید بقایی و شهید دقایقی توسط نشر شاهد به پیشخوان کتابفروشی ها راه یافت . به گزارش خبرنگار کتاب مهر ، مهاجر کوچک جلد یازدهم از مجموعه کتابهای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهاجر کوچک " و " چهلمین نفر " به کتابفروشی آمد

از مجموعه کتابهای قصه فرماندهان مجلدات 11 و 14 درباره زندگی شهید بقایی و شهید دقایقی توسط نشر شاهد به پیشخوان کتابفروشی ها راه یافت .

به گزارش خبرنگار کتاب مهر ، مهاجر کوچک جلد یازدهم از مجموعه کتابهای قصه فرماندهان ، براساس زندگی شهید اسماعیل دقایقی ، به قلم محسن مطلق در 80 صفحه ، شمارگان 10000نسخه وبهای 350 تومان تو سط نشر شاهد به پیشخوان کتابفروشی ها راه یافت

همین خبر حاکی است، کتاب چهلمین نفر ، جلد چهاردهم از این مجموعه براساس زندگی شهید مجید بقایی به قلم اصغرفکور در 80 صفحه ، شمارگان 10000 نسخه و بهای350تومان توسط همین ناشر به چاپ رسیده است .

گفتنی است این مجموعه ازحدود چهار سال قبل با همکاری وشمارکت بنیاد شهید وتوسط نشر شاهد وسوره مهر وابسته به حوزه هنری منتشر و در هرکدام از مجلدات این مجموعه زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس با قلمی داستانی به تصویر کشیده می شود.

منبع:خبر گزاری مهر