تبیان، دستیار زندگی
من برای هنر نقش واقعیف جدی و اساسی قائل ام بنده جزو دوستداران هنر و معتقد به رسالت هنر هستم؛ یعنی من از بن دندان به هنر معتقدم. عده ای هنر را تجملاتی و تشریفاتی و مثل زعفران روی قاب پلو به حساب می آورند؛ ولی بنده اینطور عقیده ندارم. من برای هنر نقش واقعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش واقعی هنر

پیام رهبر انقلاب

من برای هنر نقش واقعیف جدی و اساسی قائل ام

بنده جزو دوستداران هنر و معتقد به رسالت هنر هستم؛ یعنی من از بن دندان به هنر معتقدم. عده ای هنر را تجملاتی و تشریفاتی و مثل زعفران روی قاب پلو به حساب می آورند؛ ولی بنده اینطور عقیده ندارم. من برای هنر نقش واقعی، جدی و اساسی قائل ام. امروز هم بیشترین ضربه ای که دارد در دنیا به ما می خورد، از کارکرد هنر است. حتی کارهای ارتباطاتی که انجام می دهند، اگر آن را با هنر آمیخته نکنند، اثر ندارد. همین پرو و پا گاندی های معروف دنیا خودش یک هنر است؛ این ها با کارهای غیرهنری و غیرفیزیکی حل نمی شود؛ هنرمندی لازم دارد تا بتواند یک پیام را در اعماق جان مخاطب خود حق جلوه دهد؛ در حالی که باطل محض است. دنیا دارد این طوری عمل می کند.(2)

نحوه ی برخورد با هنر و هنرمند

مسئله هنر و هنرمند، جزو مسائلی است که هم ظریف است، هم به شدت حساس و دقیق است و مرزهای دشواری در این زمینه وجود دارد. اگر ما به این مرزها بی توجه باشیم، ممکن است خطا کنیم  برخلاف آنچه که شایسته است، عمل نماییم؛ البته این مربوط به ما است. سخن درباره مرزهایی که هنرمند باید رعایت کند، نیست؛ آن ماجرای دیگری است. ما که با مسئله هنر و هنرمند با این موضوع مهم در اداره کشور مواجه ایم، باید مرزها را درست بشناسیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم و براساس قضاوت عمل نماییم.(3)

2-  بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. 26/9/1381.

3- بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه کشور. 1/5/1380.

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی